Published: 2016-08-02 13:28:27 CEST
Reitir fasteignafélag hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 30. viku 2016 keypti Reitir fasteignafélag hf. 844.000 eigin hluti fyrir 68.709.800 kr. eins og hér segir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskipta-verð Kaupverð Eigin hlutir eftir viðskipti
28.7.2016 09:30 200.000 81,7 16.340.000 12.984.855
28.7.2016 09:31 150.000 81,7 12.255.000 13.134.855
28.7.2016 09:31 144.000 81,7 11.764.800 13.278.855
29.7.2016 09:52 350.000 81,0 28.350.000 13.628.855
Samtals   844.000   68.709.800  

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurnýjaða endurkaupaáætlun félagsins sem hófst þann 16. mars 2016, sbr. tilkynningu til Kauphallar þann 15. mars 2016.

Reitir hafa nú keypt samtals 13.628.855 hluti í félaginu sem samsvarar 81,61% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 1.155.654.357 krónum. Reitir eiga nú samtals 15.032.075 hluti, eða 2,03% af heildarhlutafé félagsins.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 16.700.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 1.500 milljónir króna. Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur þegar öðru hvoru framangreindu hefur verið náð, eða á aðalfundardegi félagsins 2017. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við hlutafélagalög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.