Offentliggjort: 2016-07-28 10:05:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 72, 2016 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit- aktieselskab
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2016 gennemføres en elektronisk auktion i
august 2016.
Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

+------------------------+------------------------------------------------------
-----+
|Auktionen               |Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens
|
|            |auktionsdelmarked.
    |
|            |Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip
og  |
|            |auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle
bud  |
|            |over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb
til |
|            |skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der
blive  |
|            |tale om pro rata tildeling. Alle bud under
skæringskursen |
|            |vil ikke få nogen tildeling.
|
+------------------------+------------------------------------------------------
-----+
|Auktionsperiode         |Fra den 23. august til og med den 25. august 2016.
|
+------------------------+------------------------------------------------------
-----+
|Beløb               |De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes
|
|            |offentliggjort i uge 31, 2016.
|
+------------------------+------------------------------------------------------
-----+
|Valør              |3. oktober 2016.
|
+------------------------+------------------------------------------------------
-----+
|Deltagere            |Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
|
|            |obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.
|
|            |Bud kan også afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er|
|            |Bjarne Hammeken på telefon 3333 1707 og Kim Bek
Petersen på|
|            |telefon 3333 1644.
|
+------------------------+------------------------------------------------------
-----+

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Finn Nicolaisen på telefon 3333 1625.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


07282565.pdf