Julkaistu: 2016-07-15 07:00:00 CEST
SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2016
Solteq Oyj Pörssitiedote 15.7.2016 klo 8.00

Liikevaihto ja tulos kehittyivät odotetusti, keskittyminen monikanavaiseen ja
digitaaliseen kaupankäyntiin jatkuu

Tammi-kesäkuu 2016 lyhyesti

- Liikevaihto oli 31,8 miljoonaa euroa (19,0 miljoonaa euroa)

- Liiketulos oli 5.735 tuhatta euroa (1.119 tuhatta euroa). Ensimmäisellä
kvartaalilla myydyn liiketoiminnan vaikutus liiketulokseen oli -212 tuhatta
euroa.

- Oikaistu liiketulos oli 1.606 tuhatta euroa (1.119 tuhatta euroa). MainIoT
Software Oy:n myynnistä aiheutuneet kertaluonteiset tuotot ja kulut olivat
yhteensä +4.129 tuhatta euroa.

- Konsernin omavaraisuusaste oli 32,4 prosenttia (52,0 %).

- Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,06 euroa)

- Solteq julkisti katsauskaudella uuden strategiansa, jonka kulmakivet ovat
digitaalinen kaupankäynti, kasvu ja kansainvälistyminen

- Osana strategista keskittymistä monikanavaiseen ja digitaaliseen
kaupankäyntiin päätti yhtiö myydä huolto- ja kunnossapitojärjestelmiä
toimittaneen tytäryhtiönsä MainIoT Software Oy:n

- Solteq käynnisti erityisen kannattavuuden parantamiseen tähtäävän
tehostamisohjelman muutamissa tulosysiköissään

Keskeiset tunnusluvut

+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+
|         |4-6 /|4-6 / 2015|Muutos-%|1-6 / 2016|1-6 / 2015|Muutos-%|
|         | 2016|     |    |     |     |    |
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+
|Liikevaihto,   | 16,4|    9,8| 67,0 %|   31,8|   19,0| 67,6 %|
|milj. euroa   |   |     |    |     |     |    |
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+
|Oikaistu     | 0,9|    0,7| 33,4 %|    1,6|    1,1| 43,5 %|
|liiketulos, milj.|   |     |    |     |     |    |
|euroa      |   |     |    |     |     |    |
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+
|Liiketulos, milj.| 0,8|    0,7| 24,6 %|    5,7|    1,1| 412,5 %|
|euroa      |   |     |    |     |     |    |
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+
|Tilikauden tulos,| 0,5|    0,5| -9,5 %|    4,9|    0,9| 453,8 %|
|milj. euroa   |   |     |    |     |     |    |
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+
|Tulos / osake,  | 0,02|   0,04| -50,0 %|   0,29|   0,06| 379,4 %|
|eur       |   |     |    |     |     |    |
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+
|Liiketulos -%  |5,0 %|   6,7 %| -25,3 %|  18,0 %|   5,9 %| 205,1 %|
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+
|Omavaraisuusaste,| 32,4|  52,0 %| -37,8 %|  32,4 %|  52,0 %| -37,8 %|
|%        |  %|     |    |     |     |    |
+-----------------+-----+----------+--------+----------+----------+--------+

Solteq Oy:n toimitusjohtaja Repe Harmanen: Uusi strategia, fokus digitaaliseen
kauppaan ja kannattavuuden lisääminen

Olemme digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija. Tarjoamme kokonaisratkaisut
monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista asiakkaan ostokokemukseen -
toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen markkinointiin. Tätä on toimintamme
ydin, missio ja tavoite.

Kulunut vuosineljännes ja ensimmäinen vuosipuolisko oli pääasiassa positiivinen
ja toteutui odotusten mukaisesti. Strategian ydinalueilla liikevaihdon ja
–tuloksen kehitys oli positiivisinta. Samaan aikaan meillä on muutamia
tulosyksiköitä, joiden kannattavuuden parantaminen edellyttää erityisiä
lisätoimia. Toimet aloitettiin toisen vuosineljänneksen aikana ja odotamme
niistä tuloksia loppuvuoden aikana.

Heinäkuun alussa julkistamamme puitesopimus Musti ja Mirri Group Oy:n kanssa
koskien kaupan kokonaisratkaisun toimittamista Suomen, Ruotsin ja Norjan
markkinoille on osoitus strategiamme vahvuudesta. Vahvistamme loppuvuoden aikana
sitä osaa liiketoiminnastamme, mikä liittyy digitaaliseen kaupankäyntiin.

Strategian keskeiset elementit ovat digitaalinen kaupankäynti, kasvu ja
kansainvälistyminen. Pohjoismaissa keskitymme ketjuuntuneen kaupan ja
digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuihin. Globaalisti strategiamme keskiössä
ovat digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut. Suomessa kasvamme pääasiassa
orgaanisesti, mutta Pohjoismaissa ja globaalisti pyrimme olemaan aktiivisia myös
yrityskauppojen osalta strategian toteuttamisessa. Strategiset
toimenpideohjelmat ovat käynnissä kasvun sekä kannattavuuden eteen, jotta
pysymme kilpailussa muiden toimijoiden edellä.

Keskeiset taloudelliset tunnuslukumme ovat jatkaneet suotuisaa kehitystä ja
siten valmiutemme myös strategisten toimenpiteiden toteuttamiselle ovat hyvät.
Arvioimme ratkaisuvalikoimamme iskukykyä Pohjoismaisella markkinalla, jotta
voimme tarvittaessa vahvistaa strategisia pääalueitamme. Samalla uskomme
keskittymisen tiettyihin ratkaisuihin tehostavan toimintaamme.

Asiantuntijoidemme erinomainen panos on vienyt meitä isoja askeleita eteenpäin
ja olen saavutuksiimme näiltä osin tyytyväinen. Viimeaikaisesta kehityksestämme
ja strategian suuntaviivoista saatu palaute on ollut erittäin lupaavaa
asiantuntijoiltamme ja asiakkailtamme. Rakenteellinen muutos, jota toteutamme,
on selkeästi oikea tie kasvaa ja kehittyä digitaalisessa murroksessa.

Pidämme voimassa aiemman ohjeistuksen vuoden 2016 liikevaihdon ja tuloksen
osalta.

Erinomaista kesää sidosryhmillemme!

Ohjeistus konsernin näkymistä

Solteq –konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan merkittävästi vuoden 2015
tasosta. Oikaistun liiketuloksen ja liiketuloksen arvioidaan niin ikään kasvavan
vuoden 2015 tasosta.

Pääosan liikevaihdon ja –tuloksen arvioidusta kasvusta selittävät edellisellä
tilikaudella ja katsauskaudella toteutetut strategian mukaiset
yritysjärjestelyt. Lisäksi yrityskauppojen kustannussynergioiden arvioidaan
realisoituvan pääosin vuoden 2016 aikana.

Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta

Solteq Oyj järjestää medialle ja sijoittajille tiedotustilaisuuden
osavuosikatsauksestaan Periscopella 15.7.2016 klo 13.00 kanavalla @SolteqTweets.
Lähetys nauhoitetaan ja se on katsottavissa myöhemmin samana päivänä Solteq
Oyj:n verkkosivuilla.

Lisätiedot

Repe Harmanen, toimitusjohtaja
puhelin 0400 467 717
sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
puhelin 040 8444 393
sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on digitaalisen kaupankäynnin asiantuntija. Saman katon alta saat
kokonaisratkaisut monikanavaiseen kaupankäyntiin: taustaprosesseista aina
asiakkaan ostokokemukseen saakka – toimitusketjun ohjaamisesta digitaaliseen
markkinointiin. Meillä on intohimoa toimittaa asiakkaillemme odottamaton –
nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitset kumppanin, joka toimittaa sinulle
tänään sen, minkä tarvitset huomenna. Työllistämme noin 500 asiantuntijaa
kolmessa eri maassa ja teemme toimituksia Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan,
Aasiaan ja Australiaan.


07147041.pdf