Publicerad: 2016-07-07 14:00:00 CEST
Footway Group öppnar nya marknader
Footway nådde lönsamhet under 2015. Nu öppnar företaget för försäljning i flera
europeiska länder. Footway riktar in sig på sju nya marknader: Tyskland, Polen,
Schweiz, Nederländerna, Frankrike, Österrike och Storbritannien. De nya
butikerna väntas öppna under hösten 2016.
”Vår plattform och organisation är anpassad för flera länder och e-handeln växer
i Europa. Även om Norden är vår primära marknad är det naturligt för Footway att
använda plattformen för expansion”, säger Footways vd Daniel Mühlbach.

Initialt handlar det om att bygga upp förtroende och kundnöjdhet samt lära känna
marknaderna.

”Vi kommer hålla kostnader och investeringar låga och har en mycket försiktig
försäljningsprognos under det första året. Logistiken för de nya marknaderna
hanteras centralt från vårt nordiska lager i Helsingborg och övriga funktioner
hanteras från huvudkontoret i Stockholm”, säger Daniel Mühlbach.

De nya marknaderna ökar behovet av flerspråkig personal till Footway.

”Vi söker aktivt efter flerspråkiga medarbetare till Footway. Det är en häftig
resa vi börjar och vi vill gärna ha med oss nya medarbetare på den”, säger
Footways personalchef Louise Liljedahl.

För ytterligare information
Daniel Mühlbach, vd
                                                                     Louise
Liljedahl, presskontakt
E-mail: daniel.muhlbach@footway.com
E-mail: louise.liljedahl@footway.com
Mobil: 070-999 93
43                                                                        Mobil:
0736-40 93 50

Om Footway
Footway grundades 2010 och är en renodlad skobutik på nätet och ledande inom
segmentet på den nordiska marknaden. Bolaget lanserades på de nordiska
marknaderna våren 2011. Footway har idag 37 anställda med kontor i Kista och
centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2015 intäkter om 260 MSEK
motsvarande en årstillväxt om 65 procent. EBITDA-resultatet för helåret 2015
uppgick till 6,6 MSEK.
Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT
PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser. Mer information om bolaget finns
på www.footway.se.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Footway Group AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 14:00 CEST.


07073537.pdf