Published: 2016-06-28 01:24:51 CEST
Reitir fasteignafélag hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

 Í 25. viku 2016 keypti Reitir fasteignafélag hf. 844.000 eigin hluti fyrir 70.675.800 kr. eins og hér segir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskipta-verð Kaupverð     Eigin hlutir eftir viðskipti
22.6.2016 11:07 350.000 84,2 29.470.000 9.120.909
24.6.2016 09:31 350.000 83,5 29.225.000 9.470.909
24.6.2016 14:55 144.000 83,2 11.980.800 9.614.909
Samtals   844.000   70.675.800  

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurnýjaða endurkaupaáætlun félagsins sem hófst þann 16. mars 2016, sbr. tilkynningu til Kauphallar þann 15. mars 2016.         
         
Reitir hafa nú keypt samtals 9.614.909 hluti í félaginu sem samsvarar 57,57% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 824.792.117 krónum. Reitir eiga nú samtals 11.018.129 hluti, eða 1,49% af heildarhlutafé félagsins.         
         
Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 16.700.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 1.500 milljónir króna. Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur þegar öðru hvoru framangreindu hefur verið náð, eða á aðalfundardegi félagsins 2017. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við hlutafélagalög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.