Offentliggjort: 2016-06-24 09:40:11 CEST
Sparinvest
Indre værdi

Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel med alle afdelinger grundet usikkerhed om kursfastsættelsen

Under henvisning til Nasdaq Copenhagen's regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet midlertidig usikkerhed om kursfastsættelsen på de underliggende aktiver. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.

Der er tale om følgende afdelinger:  

SPICUM   Sparinvest Cumulus Value DK0010014778
SPIDKA Sparinvest Danske Aktier DK0010068006
SPIHYVB    Sparinvest High Yield Value Bonds Udb. DK0060088607
SPIIOB     Sparinvest Indeksobligationer DK0015762082
SPIKOO Sparinvest Korte Obligationer DK0060105203
SPILOL Sparinvest Lange Obligationer DK0060105393
SPIMLO Sparinvest Mellemlange Obligationer DK0060105476
SPIMAK Sparinvest Momentum Aktier DK0010311125
SPIMAA Sparinvest Momentum Aktier Akk. DK0060012896
SPINOB Sparinvest Nye Obligationsmarkeder DK0016030786
SPINOV Sparinvest Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta DK0060040400
SPIVA      Sparinvest Value aktier DK0010079631
SPIVEM Sparinvest Value Emerging Markets DK0010304856
SPIVEU Sparinvest Value Europa DK0060032571
SPIVUS Sparinvest Value USA DK0010204551
SPIESC     Sparinvest Value Europa Small Cap DK0010308253
SPIGVB Sparinvest Investment Grade Value Bonds Udb. All Countries DK0060444255
SPIEMV Sparinvest Emerging Markets Value Virk. Obl. DK0060501823
SPIVBU Sparinvest Value Bonds 2016 Udb. DK0060484392
SPIVB Sparinvest Value Bonds 2017 Udb. DK0060530764
SPIV18 Sparinvest Value Bonds 2018 Udb. DK0060584936
SPISO Sparinvest INDEX Stabile Obligationer DK0060057487
SPIDJW Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World Index DK0010297464
SPIEMI Sparinvest INDEX Emerging Markets Index DK0060300762
SPIEUC  Sparinvest INDEX Europe Small Cap Index DK0010297621
SPIEUG  Sparinvest INDEX Europe Growth Index DK0010297548
SPIEUV  Sparinvest INDEX Europe Value Index DK0010297704
SPIJAG  Sparinvest INDEX Japan Growth Index DK0010297977
SPIJAS  Sparinvest INDEX Japan Small Cap Index DK0010298009
SPIJAV  Sparinvest INDEX Japan Value Index DK0010298199
SPIUSG  Sparinvest INDEX USA Growth Index DK0010298272
SPIUSS   Sparinvest INDEX USA Small Cap Index DK0010298355
SPIUSV  Sparinvest INDEX USA Value Index DK0010298439
SPIGLAMRI Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko Index DK0060031847
SPIC20CAP Sparinvest INDEX OMX C20 Capped DK0060442556
SPIMLR Sparinvest Mix Lav Risiko DK0060623189
SPIMMR Sparinvest Mix Mellem Risiko DK0060623262
SPIMHR Sparinvest Mix Høj Risiko DK0060623346

 

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Henrik Christensen, tlf. 36347426

 

Med venlig hilsen 

Peter Møller Lassen,

Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A. Luxembourg