Offentliggjort: 2016-06-15 13:30:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 57 2016 - Nordea Kredit ændrer på bidragssatserne
Nordea Kredit forhøjer bidragssatser med virkning fra 1. oktober 2016.

Der er truffet politisk beslutning om, at realkreditinstitutterne skal opfylde
kravene til en ny gældsbuffer. Den nye lovgivning træder i kraft medio juni i år
og vil betyde, at Nordea Kredit skal binde 7,7 mia. kr. mere i kapital, når
gældsbufferen er fuldt indfaset.

”Nordea Kredit skal på grund af den nye lovgivning sætte mere kapital til side
for at kunne yde lån til kunderne. Det gør det dyrere at tilbyde realkreditlån,
og derfor justerer vi priserne. For den enkelte kunde betyder ændringerne, at
prisen på et lån stiger mellem 30 og 228 kr. om måneden efter skat for et lån på
en mio. kr. ved en belåning på 80 pct.” siger Torben Laustsen, bankdirektør i
Nordea.

Ligesom i dag vil lån med fast rente og afdrag også fremover have de laveste
bidragssatser, mens lån med afdragsfrihed og variabel rente har højere satser.
Bidragssatserne afspejler den risiko og de omkostninger, der er ved forskellige
låntyper. Forhøjelsen følger endvidere myndighedernes ønske om, at flere
boligejere bør afdrage løbende på deres lån, og at flere boligejere vælger fast
rente eller lån med mindre hyppig rentetilpasning.

Alle berørte kunder modtager et brev om ændringen for deres lån, og kan i øvrigt
finde mere information på www.nordea.dk/realkredit.

Bidragssatserne på nye lån fremgår af tabellen nedenfor.

Rabat på låneomlægning i 2016

I forbindelse med bidragsstigningen tilbydes en rabat på 6.000 kr. på
omkostningerne, hvis kunder skifter til en anden lånetype i Nordea Kredit inden
udgangen af 2016.

Yderligere information

Spørgsmål kan rettes til Martin Kjærsgaard Nielsen, pressechef, tlf. 33 33 20
20.


Nordea Kredit forhøjer bidragssatser med virkning fra 1. oktober 2016.pdf