Published: 2016-05-20 16:55:13 CEST
Hagar hf.
Hluthafafundir

Aðalfundur Haga hf. 3.júní 2016

 

Endanleg dagskrá og tillögur.

Samkvæmt samþykktum Haga hf. skal tveimur vikum fyrir aðalfund birta dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikning, skýrslu stjórnar og skýrslu endurskoðenda, auk tillagna félagsstjórnar um starfskjarastefnu.

Dagskrá og tillögur vegna aðalfundar 2016 eru óbreyttar frá fyrri tilkynningu félagsins þann 12. maí sl. Rangt skjal með starfskjarastefnu Haga fór með þeirri tilkynningu en rétt skjal er nú komið inn. Starfskjarastefnan helst óbreytt frá fyrra ári eins og áður hefur komið fram.

Hluthöfum er þó bent á að óski þeir eftir að fá mál sett á dagskrá eða leggja fram ályktunartillögur á fundinum þarf að beina því skriflega og í endanlegu formi til félagsstjórnar eigi síðar en 10 dögum fyrir fund (þriðjudaginn 24. maí nk.) á netfangið adalfundur@hagar.is, eins og kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 86. gr. hlutafélagalaga, sbr. lög nr. 2/1995. Kann endurskoðuð dagskrá að birtast þann dag.

Hluthöfum er einnig bent á að hægt er að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega skemmst 5 dögum fyrir aðalfund. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða tilkynntar eigi síðar en 2 dögum fyrir fund.

 

Stjórn Haga hf.

 

 


Tillaga að starfskjarastefnu Haga apríl 2016.pdf