Published: 2016-05-12 19:20:54 CEST
Hagar hf.
Hluthafafundir

Hagar hf. - Aðalfundur 3. júní 2016

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, verður haldinn föstudaginn 3. júní 2016 og hefst hann kl. 09:00 á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík.

 

Dagskrá fundarins:

 1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu starfsári.
 2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram til samþykktar.
 3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2015/16.
 4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
 5. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
 6. Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda.
 7. Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum.
 8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

 

Tillögur stjórnar Haga hf.:

 1. Ársreikningur (dagskrárliður 2)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund að ársreikningur félagsins fyrir starfsárið 2015/16, ásamt skýrslu endurskoðanda, verði samþykktur.

 

 1. Ráðstöfun hagnaðar (dagskrárliður 3)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund að greiddur verði arður til hluthafa vegna reikningsársins 2015/16 sem nemur 1,7 krónu á hlut, eins og fram kemur í ársreikningi félagsins. Heildararðgreiðslan nemur því tæpum 1.992 milljónum króna.

Samþykki aðalfundur tillöguna skal arðsréttindadagur vera 7. júní 2016. Arðleysisdagur, þ.e. sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2015/16 verður því 6. júní 2016, eða næsti viðskiptadagur eftir aðalfund. Útborgunardagur arðs verður 24. júní 2016.

 

 1. Þóknun til stjórnarmanna (dagskrárliður 4)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund að stjórnarlaun hækki um 10% og verði sem hér segir: Stjórnarformaður kr. 550.000,- á mánuði og stjórnarmenn kr. 275.000,- á mánuði. Stjórn félagsins leggur til að laun fyrir setu í undirnefndum stjórnar verði óbreytt eða sem hér segir: Formaður nefndar kr. 140.000,- á mánuði og nefndarmenn kr. 70.000,- á mánuði.

 

 1. Starfskjarastefna (dagskrárliður 5)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund félagsins að meðfylgjandi starfskjarastefna verði samþykkt en lögð er fram óbreytt starfskjarastefna frá síðasta aðalfundi félagsins.

 

 1. Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda (dagskrárliður 6)

Framboð til setu í stjórn Haga hf. skal berast skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Upplýsingar um frambjóðendur verða birtar að þeim fresti loknum.

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund félagsins að KPMG ehf., kt. 590975-0449, verði kosinn endurskoðandi félagsins fyrir komandi rekstrarár. Endurskoðanda félagsins verður greitt í samræmi við útgefna og samþykkta reikninga.

 

 1. Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum (dagskrárliður 7)

Stjórn Haga hf. leggur til við aðalfund félagsins að félaginu verði heimilt að kaupa á næstu 18 mánuðum allt að 10% af heildarhlutafé félagsins, í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun, skv. 116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli sömu ákvæða.

 

 

Hluthafar sem ekki sjá sér fært að mæta til fundar og heimila ekki öðrum aðila til að mæta á fund í sínu umboði geta tekið þátt í atkvæðagreiðslu á fundinum bréflega. Meðfylgjandi má finna nánari leiðbeiningar og atkvæðaseðil.

Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar föstudaginn 20. maí nk. Hluthöfum er þó bent á að óski þeir eftir að fá mál sett á dagskrá eða leggja fram ályktunartillögur á fundinum þarf að beina því skriflega og í endanlegu formi til félagsstjórnar eigi síðar en 10 dögum fyrir fund (þriðjudaginn 24. maí nk.) á netfangið adalfundur@hagar.is, eins og kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 86. gr. hlutafélagalaga, sbr. lög nr. 2/1995. Kann endurskoðuð dagskrá að birtast þann dag. Hluthöfum er einnig bent á að hægt er að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega skemmst 5 sólarhringum fyrir aðalfund, þ.e. eigi síðar en kl. 09:00 þann 29. maí 2016. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða tilkynntar eigi síðar en 2 dögum fyrir fund.

Stjórn félagsins vill árétta að forsvarsmenn hluthafa sem sækja fundinn, þ.e. forsvarsmenn fyrirtækja, lífeyrissjóða, fjárfestingasjóða, einstaklinga eða annarra hluthafa, ber að skila umboði við skráningu inn á fundinn. Einnig verða einstaklingar beðnir um að framvísa persónuskilríkjum.

 

Stjórn Haga hf.


Póstatkvæðaseðill aðalfundur 2016.pdf
Umboð fyrir aðalfund 2016.pdf
Framboð til stjórnarsetu 2016 - eyðublað.pdf
Tillaga að starfskjarastefnu Haga apríl 2016.pdf
Leidbeiningar fyrir hluthafa_atkvaedagreidsla 2016.pdf