Offentliggjort: 2016-05-09 14:21:01 CEST
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med Finanstilsynets godkendelse af nye vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om udskiftning af (i) foreningens depositar og (ii) investeringsforvaltningsselskabet, som følge af implementeringen af UCITS V direktivet i Danmark.

Herudover indeholder prospektet mindre redaktionelle ændringer.

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil prospektet være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk


PFA Invest - Fuldstændigt prospekt af 9. maj 2016_clean.pdf
NASDAQ nr 10 2016 Ajourført prospekt for PFA Invest.pdf