Offentliggjort: 2016-04-25 13:25:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 41, 2016 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredits Kort Rente (CITA) og CIBOR
lån pr. 1. juli 2016 gennemføres elektroniske auktioner den 24. og 25. maj 2016.
Nordea Kredit refinansierer Kort Rente (CITA) og CIBOR lånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionerne gennemføres af Nordea Bank
Danmark.

Obligationer  DK0002036458 NDACITA6OA19RF

        DK0002036375 NDACIBOR619RF (stående lån)
        DK0002036532 NDACIBOR6OA19RF


Auktionen   Auktionerne foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
        Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.

        Obligationen NDACITA6OA19RF (ISIN-kode DK0002036458), sælges til
        kurs 100,20 – og der bydes på tillægget, som skal tillægges
        referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.

        Obligationens kupon pr. 1. juli 2016 fremkommer således: 6
        måneders CITA, der fastsættes den 27. juni 2016 multipliceres
        med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg.
        Renten afrundes til 2 decimaler.

        Obligationerne, NDACIBOR619RF (ISIN-kode DK0002036375) og
        NDACIBOR6OA19RF (ISIN-kode DK0002036532), sælges til kurs 100,20
        – og der bydes på tillægget, som skal tillægges referencerenten
        ved den løbende kuponfastsættelse.

        Obligationernes kupon pr. 1. juli 2016 fremkommer således: 6
        måneders CIBOR, der fastsættes den 27. juni 2016 multipliceres
        med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionernes tillæg.
        Renten afrundes til 2 decimaler.

        Investorer gøres opmærksom på, at det opnåede tillæg til CITA og
        CIBOR er gældende i obligationernes løbetid.

        Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og
        auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under
        skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det
        fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive
        tale om pro rata tildeling. Alle bud over skæringstillægget vil
        ikke få nogen tildeling.


Auktionsdato  Auktionerne foregår tirsdag den 24. maj og onsdag den 25. maj
        2016.


Rating     Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
        Poor’s.


Beløb     Mængder og fordeling af auktionerne forventes offentliggjort i
        uge 19.
        De tre obligationer forventes senere i 2016 at blive anvendt til
        finansiering af nye lån.


Øvrige     Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det
vilkår     annoncerede beløb på auktionen.
        Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode,
        herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.


Bud/afregning Auktionerne åbner kl. 10.00 og lukker enten kl. 10.30 eller
        11.30. Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl.
        10.40 eller 11.40.

        Der bydes i rente og det vil være muligt at lægge bud ind med to
        decimaler.


Valør     1. juli 2016.

        Beløbene der skal sælges på auktion opskrives i VP den 20. maj
        2016.

Deltagere   Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
        obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.

        Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea
        Markets. Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 33 33 17
        07 og Kim Bek Petersen på telefon 33 33 16 44.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf