Published: 2016-04-11 19:34:02 CEST

Eik fasteignafélag hf. : Sölu lokið á skuldabréfaflokki EIK 100346

Eik fasteignafélag hf. hefur lokið sölu á nýjum opnum skuldabréfaflokki, EIK 100346. Útgefið nú er 2.000 m.kr. að nafnvirði en bréfin eru til 30 ára, bera 3,6% verðtryggða vexti og voru seld á pari að viðbættum vöxtum og verðbótum, en fyrsti vaxtadagur bréfanna er m.v. 10. mars sl.

Hin nýja útgáfa er tryggð með sama veðandlagi og stendur til tryggingar skuldabréfaflokknum EIK 12 01 að viðbættu veði í Kjalarvogi 14, 105 Reykjavík. Í samræmi við skilmála EIK 12 01 hafa bæði veðgæslu- og eftirlitsaðili skuldabréfaflokksins veitt samþykki sitt fyrir hinni nýju útgáfu. Eftir útgáfuna verður veðhlutfall ofangreinds tryggingasafns 64,3% samanborið við heimild til allt að 75% veðhlutfalls.

Markaðir Íslandsbanka hf. veittu ráðgjöf og önnuðust sölu skuldabréfaflokksins fyrir hönd Eikar fasteignafélags hf.

Stefnt er að skráningu skuldabréfaflokksins EIK 100346 á Aðalmarkað Nasdaq Iceland hf. og mun Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf. hafa umsjón með fyrirhugaðri skráningu.

Nánari upplýsingar veita:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s. 590-2200 / 861-3027

Lýður Heiðar Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs,lydur@eik.is, s. 590-2209 / 820-8980.

HUG#2002601