Offentliggjort: 2016-04-07 16:15:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 34, 2016 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og inkonverterbare
særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende ISIN
-koder:

Annuitetsobligationer med variabel rente og mulighed for afdragsfrihed 1 – 10
år, inkonverterbare

ISIN-kode  Nom.  Navn      Åbnings Lukke-   Udløbs-dato Valuta
       rente/         -    dato
       udløb          dato
DK000203645 0,42%  NDACITA6OA19RF 11/04  30/04-2019 01/07-2019  DKK
-8      2019          -2016

Obligationer (stående med variabel rente, inkonverterbare)

ISIN-kode  Nom.  Navn       Åbnings Lukke-   Udløbs-dato Valuta
       rente/          -    dato
                   dato
       udløb
DK000203637 0,29%  NDACIBOR6OA19RF 11/04  30/04-2019 01/07-2019  DKK
-5      2019           -2016

Annuitetsobligationer med variabel rente, inkonverterbare

ISIN-kode  Nom.  Navn      Åbnings-  Lukke-   Udløbs-dato Valuta
       rente/         dato    dato

       udløb
DK000203653 0,29%  NDACIBOR619RF 11/04-2016 30/04-2019 01/07-2019  DKK
-2      2019

De nye obligationer er omfattet af ændringerne af lov om realkreditlån og
realkreditobligationer mv., som er vedtaget i Folketinget den 11. marts 2014, om
regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede
realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.

Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


- Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår ENDELIGE VILKÅR - VARIABELT FORRENTEDE - SDRO.pdf