Offentliggjort: 2016-03-23 13:50:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 29, 2016 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2016
Med virkning fra 1. april 2016 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2016 - 30.
september 2016.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2016:   0,93 % p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2016:   0,93 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2016:   0,58 % p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2016:   0,58 % p.a.


Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2016.pdf