Published: 2016-03-14 15:50:23 CET
Reitir fasteignafélag hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 10. viku 2016 keypti Reitir fasteignafélag hf. 500.000 eigin hluti fyrir 42.400.000 kr. eins og hér segir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskipta-verð Kaupverð     Eigin hlutir eftir viðskipti
8.3.2016 09:48 250.000 84,80 21.200.000 15.541.307
9.3.2016 15:09 250.000 84,80 21.200.000 15.791.307
Samtals   500.000   42.400.000  

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem var hrint í framkvæmd 19. júní 2015, sbr. tilkynningu til Kauphallar þann 18. júní 2015, og tilkynningu um framlengingu áætlunar þann 29. febrúar 2016.    
    
Reitir hafa nú keypt samtals 15.791.307 hluti í félaginu sem samsvarar 46,45% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 1.256.386.579 krónum. Reitir eiga nú samtals 2,09% af heildarhlutafé félagsins.    
    
Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 34.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 2.300 milljónir króna. Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur á aðalfundardegi félagsins 2016 en þó aldrei síðar en þann 15. mars 2016 ef kaupum samkvæmt áætluninni verður ekki lokið áður. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við hlutafélagalög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.