Published: 2016-03-07 16:48:24 CET
Reitir fasteignafélag hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 9. viku 2016 keypti Reitir fasteignafélag hf. 153.220 eigin hluti fyrir 12.946.046 kr. eins og hér segir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskipta-verð Kaupverð       Eigin hlutir eftir viðskipti
1.3.2016 14:10 5.220 84,30 440.046 15.143.307
4.3.2016 09:43 148.000 84,50 12.506.000 15.291.307
Samtals   153.220   12.946.046  

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem var hrint í framkvæmd 19. júní 2015, sbr. tilkynningu til Kauphallar þann 18. júní 2015, og tilkynningu um framlengingu áætlunar þann 29. febrúar 2016.    
    
Reitir hafa nú keypt samtals 15.291.307 hluti í félaginu sem samsvarar 44,97% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 1.213.986.579 krónum. Reitir eiga nú samtals 2,03% af heildarhlutafé félagsins.    
    
Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 34.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 2.300 milljónir króna. Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur á aðalfundardegi félagsins 2016 en þó aldrei síðar en þann 15. mars 2016 ef kaupum samkvæmt áætluninni verður ekki lokið áður. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við hlutafélagalög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.