Offentliggjort: 2016-02-29 13:00:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 24, 2016 Generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ordinær generalforsamling den
29. februar 2016, klokken 9.00, hos Nordea Bank Danmark A/S, Strandgade 3, 0900
København C.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning samt aflønningsredegørelse,
den fremlagte årsrapport med revisionspåtegning og forslaget om, at overskuddet
på 1.464 mio. kr. blev overført til næste år.
Den siddende bestyrelse blev genvalgt.
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt
som revisor.

Spørgsmål kan rettes til senior pressekonsulent Laurits Harmer Lassen på telefon
55474351.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab