Published: 2016-02-15 17:24:09 CET
Reitir fasteignafélag hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 6. viku 2016 keypti Reitir fasteignafélag hf. 1.743.997 eigin hluti fyrir 140.868.656 kr. eins og hér segir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskipta-verð Kaupverð     Eigin hlutir eftir viðskipti
8.2.2016 11:40 250.000 82,00 20.500.000 12.894.090
8.2.2016 14:51 166.594 81,20 13.527.433 13.060.684
9.2.2016 13:46 250.000 81,70 20.425.000 13.310.684
9.2.2016 14:04 133.923 81,30 10.887.940 13.444.607
10.2.2016 13:55 250.000 80,50 20.125.000 13.694.607
10.2.2016 15:05 217.728 80,30 17.483.558 13.912.335
11.2.2016 09:30 250.000 79,50 19.875.000 14.162.335
11.2.2016 15:18 221.552 79,90 17.702.005 14.383.887
12.2.2016 11:36 4.200 81,60 342.720 14.388.087
Samtals   1.743.997   140.868.656  

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem var hrint í framkvæmd 19. júní 2015, sbr. tilkynningu til Kauphallar þann 18. júní 2015.    
    
Reitir hafa nú keypt samtals 14.388.087 hluti í félaginu sem samsvarar 42,32% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 1.137.715.533 krónum. Reitir eiga nú samtals 1,91% af heildarhlutafé félagsins.    
    
Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 34.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 2.300 milljónir króna. Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur á aðalfundardegi félagsins 2016 en þó aldrei síðar en þann 29. febrúar 2016 ef kaupum samkvæmt áætluninni verður ekki lokið áður. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við hlutafélagalög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.