Offentliggjort: 2016-02-03 14:45:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 12, 2016 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
Refinansiering af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. april 2016
gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO).

Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 3 af 8. januar
2016.

Auktionerne foregår tirsdag den 9. februar til og med torsdag den 11. februar
2016.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 10.00 og lukker henholdsvis kl. 11.30 og kl.
13.00.
Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 11.40 og kl. 13.10.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer i DKK og EUR. I de øvrige serier bydes med maksimalt to decimaler.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør den 1. april 2016. Beløbene der skal sælges på
auktionen opskrives i VP fredag d. 5. februar 2016.

Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skemaet på næste side (se
vedh. PDF-fil)

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på www.nordea.dk/nyrente .

Investorer tilbydes at modtage de på auktionen købte obligationer med spot
valør, såfremt investor leverer udløbene inkonverterbare Nordea Kredit
obligationer imod. Ombytning aftales med Peter Brag eller Juho-Pekka
Jääskeläinen dagligt inden kl. 14.00.

Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea Group Treasury & ALM, Peter Brag på
telefon 33 33 16 63 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 33 33 16 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion.01042016.DK, 2.meddelelse.pdf