Published: 2016-01-11 17:06:34 CET
Reitir fasteignafélag hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 1. viku 2016 keypti Reitir fasteignafélag hf. 601.885 eigin hluti fyrir 51.164.163 kr. eins og hér segir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskipta-verð Kaupverð     Eigin hlutir eftir viðskipti
4.1.2016 15:29 195.733 84,00 16.441.572 10.478.710
6.1.2016 10:54 199.671 86,00 17.171.706 10.678.381
7.1.2016 10:12 206.481 85,00 17.550.885 10.884.862
Samtals   601.885   51.164.163  

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem var hrint í framkvæmd 19. júní 2015, sbr. tilkynningu til Kauphallar þann 18. júní 2015.    
    
Reitir hafa nú keypt samtals 10.884.862 hluti í félaginu sem samsvarar 32,01% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 850.425.416 krónum. Reitir eiga nú samtals 1,44% af heildarhlutafé félagsins.    
    
Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 34.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 2.300 milljónir króna. Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur á aðalfundardegi félagsins 2016 en þó aldrei síðar en þann 29. febrúar 2016 ef kaupum samkvæmt áætluninni verður ekki lokið áður. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við hlutafélagalög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.