Offentliggjort: 2016-01-08 12:45:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 3, 2016 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit- aktieselskab
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. april 2016 gennemføres en elektronisk auktion i
februar 2016.
Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen         Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens
             auktionsdelmarked.
             Ved auktionen anvendes det hollandske
             auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det
             indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive
             afregnet det fulde beløb til skæringskursen. For bud
             på skæringskursen kan der blive tale om pro rata
             tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få
             nogen tildeling.
Auktionsperiode          Fra den 9. februar til og med den 11. februar 2016.
Beløb           De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes
             offentliggjort i uge 5, 2016.
Valør           1. april 2016.
Deltagere         Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
             obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.
             Bud kan også afgives til Nordea Markets.
             Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 3333
             1707 og Kim Bek Petersen på telefon 3333 1644.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 3333
1626.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf