Published: 2015-12-07 16:17:47 CET
Reitir fasteignafélag hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun.

Í 49. viku 2015 keypti Reitir fasteignafélag hf. 750.000 eigin hluti fyrir 62.575.000 kr. eins og hér segir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskipta-verð Kaupverð    Eigin hlutir eftir viðskipti
1.12.2015 10:47 250.000 83,50 20.875.000 8.603.812
3.12.2015 14:39 250.000 83,40 20.850.000 8.853.812
4.12.2015 15:01 250.000 83,40 20.850.000 9.103.812
Samtals   750.000   62.575.000  

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem var hrint í framkvæmd 19. júní 2015, sbr. tilkynningu til Kauphallar þann 18. júní 2015.    
    
Reitir hafa nú keypt samtals 9.103.812 hluti í félaginu sem samsvarar 26,78% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 700.511.205 krónum. Reitir eiga nú samtals 1,21% af heildarhlutafé félagsins.    
    
Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 34.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 2.300 milljónir króna. Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur á aðalfundardegi félagsins 2016 en þó aldrei síðar en þann 29. febrúar 2016 ef kaupum samkvæmt áætluninni verður ekki lokið áður. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við hlutafélagalög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.