Publicēts: 2015-11-30 15:55:28 CET
Latvijas Gāze
3 un 9 mēnešu finanšu pārskats

AS "Latvijas Gāze" nerevidēts 2015. gada 9 mēnešu finanšu pārskats

AS "Latvijas Gāze" 2015. gada 9 mēnešos patērētājiem pārdeva 863,4 milj. kubikmetrus dabasgāzes. Salīdzinājumā ar attiecīgo 2014. gada periodu dabasgāzes realizācija ir saglabājusies iepriekšējā līmenī.

Dabasgāzes patēriņu gada sākumā negatīvi ietekmēja neparasti siltā ziema. Arī dabasgāzes aizvietošana ar atjaunojamajiem energoresursiem centralizētās siltumapgādes vajadzībām ietekmēja realizācijas apjomus, saglabājot pēdējo gadu tendenci patēriņa samazinājumam.

Dabasgāzes iesūknēšanas sezona Inčukalna PGK tika uzsākta 2015. gada 27. maijā, iesūknēšanas sezonas beigās sasniedzot aktīvās dabasgāzes apjomu 1 996,5 milj. kubikmetru.

2015. gada 9 mēnešos patērētājiem pārdota dabasgāze un sniegti pakalpojumi par 308,1 milj. EUR, kas ir par 7,6 % mazāk nekā attiecīgajā 2014. gada periodā. Ieņēmumu samazinājums pret 2014. gada attiecīgo periodu saistīts ar to, ka 2015. gada 9 mēnešos naftas produktu kotāciju un valūtas kursu izmaiņu rezultātā patērētājiem tika piemēroti dabasgāzes gala tarifi, kas atbilda par 10,7 % zemākai dabasgāzes tirdzniecības cenai. Ieņēmumi, salīdzinot ar 2014. gadu, samazinājās gan rūpnieciskajā, gan mājsaimniecību klientu sektorā.

EBITDA 2015. gada 9 mēnešos ir 49,4 milj. EUR, kas nodrošina EBITDA rentabilitāti 16.1%, salīdzinot ar 15.1% 2014. gada 9 mēnešos. 2015. gada 9 mēnešus AS "Latvijas Gāze" pabeidza ar neto peļņu 19,6 milj. EUR, kas ir par 8,0 % mazāka nekā attiecīgajā 2014. gada periodā.

Kapitālieguldījumu programmas ietvaros 2015. gada 9 mēnešos apgūti 20,4 milj. EUR investīciju līdzekļi, kas galvenokārt izmantoti sadales un pārvades gāzesvadu renovācijai, urbumu, kā arī tehnoloģisko iekārtu rekonstrukcijai.

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2015_9_menesi.pdf