Paskelbta: 2015-11-27 12:08:13 CET
AB "Panevėžio statybos trestas"
Tarpinė informacija

AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonės ir įmonių grupės neaudituoti 2015 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

AB „Panevėžio statybos trestas“ (PST) grupė per devynis šių metų mėnesius neaudituotais duomenimis uždirbo 93,8 mln. eurų pajamų – tai yra 30 proc. daugiau nei  pernai. Per 2014 metų devynis mėnesius PST įmonių grupės pajamos buvo 72,3 mln. eurų. 2015 metų devynių mėnesių PST įmonių grupės pelnas prieš mokesčius yra 1,7 mln. eurų, kai tuo tarpu per  2014 m. tą patį laikotarpį  įmonių grupės pelnas prieš mokesčius buvo 1,2 mln. eurų.

AB „Panevėžio statybos trestas“  neaudituotais duomenimis per šių metų devynis mėnesius  uždirbo 2,7 mln. eurų pelno prieš mokesčius, tai yra 1,44  karto daugiau  lyginant su 1,9  mln. eurų  uždirbtu pelnu per 2014 m. devynis mėnesius, ir gavo  61  mln. eurų  pajamų, tai yra 20,5 proc. daugiau nei pernai. 2014 metų pajamos per devynis mėnesius buvo 50,6 mln. eurų.

 

Daugiau informacijos:

Generalinis direktorius

Dalius Gesevičius

Tel.: 8 45 505 503


2015 1-9 mėn. ataskaita Lt.pdf