Paskelbta: 2015-11-27 08:23:21 CET
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

Pranešimas apie 2015–2016 finansinių metų 3 mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2015-11-27 08:23 CET --  

AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:

 

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Linas Agro Group” 2015–2016 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą

už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d.;

3. AB „Linas Agro Group“ 2015–2016 finansinių metų 3 mėnesių konsoliduotąsias

finansines ataskaitas (neaudituotas).

 

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Agnė Barauskaitė
         Tel. (8~45) 507 346


LNA_2015-2016_IFRS_3 men_LT.pdf
LNA_3_men_2015_2016_Konsoliduotasis_tarpinis_veiklos_pranesimas.pdf