Published: 2015-11-26 17:01:53 CET

Eik fasteignafélag hf.: Árshlutauppgjör fyrstu níu mánuði 2015

-          Rekstrartekjur tímabilsins námu 4.368 m.kr.

-          Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 3.067 m.kr.

-          Heildarhagnaður tímabilsins nam 3.062 m.kr.

-          Handbært fé frá rekstri nam 1.732 m.kr. á tímabilinu.

-          Bókfært virði fjárfestingareigna nam 65.630 m.kr. í lok tímabilsins.

-          Matsbreyting  fjárfestingareigna nam 3.122 m.kr. á tímabilinu.

-          Vaxtaberandi skuldir námu 41.526 m.kr. í lok tímabilsins.

-          Eiginfjárhlutfall nam 32,5%.

-          Hagnaður á hlut var 0,89 kr.

Árshlutareikningur Eikar fasteignafélags hf. fyrir tímabilið 1. janúar til 30. september 2015 var samþykktur af stjórn og forstjóra félagsins þann 26. nóvember 2015.

Rekstur félagsins

Mikil eftirspurn hefur verið eftir atvinnuhúsnæði Eikar á síðustu mánuðum og hefur virðisútleigu-hlutfall félagsins hækkað í 93,9% miðað við undirritaða leigusamninga í dag (95,1% að teknu tilliti til eigna í þróun). Rekstur félagsins hefur auk þess gengið mjög vel á fyrstu níu mánuðum ársins 2015 og er uppgjörið í takt við áætlanir stjórnenda félagsins. Helstu rekstrarkennitölur líta einnig vel út.

Rekstrartekjur félagsins á fyrstu níu mánuðum ársins 2015 námu 4.368 m.kr., þar af voru leigutekjur 4.121 m.kr. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 3.067 m.kr. Einskiptiskostnaður vegna skráningar hlutafjár félagsins á markað nam 88 m.kr. á tímabilinu. Hagnaður fyrir tekjuskatt nam 3.831 m.kr. og hagnaður tímabilsins nam 3.062 m.kr.

NOI hlutfall (þ.e. rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu, afskriftir og einskiptisliði sem hlutfall af leigutekjum) nam 76,6% á fyrstu níu mánuðum ársins 2015 og 78,2% á þriðja ársfjórðungi 2015, samanborið við 77,5% árið 2014. Arðsemi fjárfestingareigna (yield, þ.e. rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu, afskriftir og einskiptisliði sem hlutfall af meðalvirði fjárfestingareigna tímabilsins) nam 6,6% á fyrstu níu mánuðum 2015 og 6,8% á þriðja ársfjórðungi 2015.

Fjárfestingareignir félagsins eru metnar á gangvirði í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) og stuðst er m.a. við núvirt framtíðarsjóðstreymi einstakra eigna. Breytingar á gangvirði eru færðar undir matsbreytingu fjárfestingareigna sem nam á tímabilinu 3.122 m.kr.

Á árinu 2014 nánast þrefaldaðist félagið að stærð með kaupum á EF1 hf. og Landfestum ehf. Rekstur keyptra eigna kom að fullu inn í rekstur samstæðunnar á þriðja ársfjórðungi 2014 og er því samanburður við fyrstu 9 mánuði frá árinu áður nokkuð ómarktækur.

Efnahagur félagsins

Heildareignir félagsins námu 67.695 m.kr. þann 30. september 2015, þar af námu fjárfestingareignir 65.630 m.kr. Eigið fé félagsins nam 21.971 m.kr. í lok september 2015 og var eiginfjárhlutfall 32,5%. Heildarskuldir félagsins námu 45.723 m.kr. þann 30. september 2015, þar af voru vaxtaberandi skuldir 41.526 m.kr. og tekjuskattsskuldbinding 3.325 m.kr. 

Ef tekið er tillit til allra undirritaðra samninga sem skrifaðir hafa verið undir í dag, og tekið er tillit til seldra eigna undanfarinna vikna, er virðisútleiguhlutfall félagsins 93,9% í dag (95,1% að teknu tilliti til eigna í þróun). Í lok september 2015 var virðisútleiguhlutfall félagsins 92,1% og hafði hækkað um 0,3% frá lok júní 2015. Ef tekið er tillit til eigna í þróun þá var virðisútleiguhlutfallið 93,2% í lok september 2015.

Kauptilboð í Hótel 1919

Í október 2015 var undirritað kauptilboð um kaup Eikar á útgefnu hlutafé Heimshótela ehf. en Heimshótel á Hótel 1919 við Pósthússtræti 2 í miðborg Reykjavíkur. Um er að ræða um 6 þús.fm. en hótelið liggur að Pósthússtræti 2, Tryggvagötu 28 og Hafnarstræti 9-11. Kaupsamningurinn hefur ekki verið kláraður og ekki liggur fyrir hvert endanlegt kaupandlag verður í kaupsamningnum, þ.e. hvort að eingöngu ofangreindar fasteignir verða keyptar, eða hvort rekstrarfélag hótelsins fylgi einnig með. Hótel 1919 er með rekstrarsamning við alþjóðlegu hótelkeðjuna SAS Hotel A/S (dótturfélag Rezidor Hotel Group) um rekstur hótelsins undir nafni Radisson Blu. Ef af fyrirhuguðum kaupunum verður er áætlað að NOI (Net Operating Income eða Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir) félagsins hækki um 6-7% á ársgrundvelli, miðað við útgefna rekstrarspá fyrir árið 2015. Þar sem langt er liðið á árið 2015 og kaupsamningur ókláraður munu kaupin ekki hafa mikil áhrif á rekstur félagins á árinu 2015. Eignasafn félagsins stækkar um 5-6% við fyrirhuguð kaup sem verða fjármögnuð með lántöku og handbæru fé félagsins.

Nýr skuldabréfaflokkur EIK 15 1

Í október 2015 lauk sölu á nýjum skuldabréfaflokki Eikar fasteignafélags, EIK 15 1. Skuldabréfaflokkurinn er 3,3 ma.kr. að stærð, ber 3,3% fasta verðtryggða vexti og er til 30 ára. Á bakvið skuldabréfaflokkinn eru að veði Borgartún 21 og Borgartún 21a. Skuldabréfaflokkurinn var skráður á Aðalmarkað Nasdaq Iceland hf. í nóvember 2015.

Eignasafn félagsins

Eik fasteignafélag hf. sinnir rekstri og útleigu á atvinnuhúsnæði. Fjöldi eigna félagsins er yfir 100 og telja þær samtals yfir 273 þúsund fermetra í lok september 2015. Virði fjárfestingareigna félagsins er um 66 ma.kr. og heildarfjöldi leigutaka er yfir 400. Helstu eignir félagsins eru Borgartún 21 og 26, Nýi Glæsibær, Turninn í Kópavogi, Smáratorg og Austurstræti 5,6,7 og 17. Stærstu leigutakar eru Fasteignir ríkissjóðs, Húsasmiðjan, Landsbankinn, Rúmfatalagerinn, Skipti, Deloitte og VÍS.

Stærsti hluti fasteignasafns Eikar eru skrifstofuhúsnæði eða 48%. Næst koma verslunarhúsnæði 31%, lagerhúsnæði 9%, veitingahúsnæði 4% og hótel 3%. Um 88% fasteigna félagsins eru á höfuðborgarsvæðinu, þar af 39% á fjármála- og viðskiptasvæði Reykjavíkur (aðallega innan póstnúmera 105 og 108) og 13% í miðbæ Reykjavíkur. Alls er 12% eignasafnsins á landsbyggðinni, þar af 10% á Akureyri.

Kynningarfundur

Opinn kynningarfundur verður haldinn mánudaginn 30. nóvember 2015 klukkan 08:30 á 20. hæð í Turninum, Smáratorgi 3, Kópavogi. Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri Eikar, mun kynna uppgjörið og fara yfir sýn stjórnenda og breytingar á fasteignamarkaðinum.  Í kjölfarið mun hann ásamt Kolbeini Friðrikssyni, framkvæmdastjóra fjármálasviðs, svara spurningum.

Nánari upplýsingar veitir:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s. 590-2200 / 861-3027

HUG#1969684


2015 11 26 Eik Árshlutaskýrsla 3F 2015.pdf