Paskelbta: 2015-11-26 10:34:21 CET
AB "Linas Agro Group"
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

AB „Linas Agro Group“ naujos įstatų redakcijos įregistravimas ir eurais išreikštas įstatinis kapitalas

Panevėžys, Lietuva, 2015-11-26 10:34 CET --  

2015 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota nauja AB „Linas Agro Group“ įstatų redakcija.

Nuo šiol AB „Linas Agro Group“ vienos akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 Eur, o įstatinis kapitalas – 46 092 715,42 Eur, kuris padalytas į 158 940 398 vienetus paprastųjų vardinių akcijų.

 

Nauja AB „Linas Agro Group“ įstatų redakcija pridedama.

         Atstovė ryšiams su investuotojais
         Agnė Barauskaitė
         (8~45) 507 346
         a.barauskaite@linasagro.lt


LNA istatai.pdf