Offentliggjort: 2015-11-20 10:30:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 117, 2015 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. januar 2016.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr.
1. januar 2016, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om
offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse i
værdipapirhandelslovens § 27 a, stk. 1.

I forbindelse med overgangen til den nye udtrækningsprocedure, der bl.a. er
beskrevet i en fælles pressemeddelelser fra Realkreditforeningen og
Realkreditrådet, beregnes den endelige udtrækningsprocent først to dage før
terminsdagen.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Udtrækning pr. 1. januar 2016.pdf
Udtrækning pr. 1. januar 2016.xml