Paskelbta: 2015-11-17 08:10:00 CET
AB "Vilniaus baldai"
Metinė informacija

AB "Vilniaus baldai" audituotos konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos už 8 mėn. periodą, pasibaigusį 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Vilnius, Lietuva, 2015-11-17 08:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Pateikiamos AB "Vilniaus baldai" audituotos konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos už 8 mėn. periodą, pasibaigusį 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis konsoliduotas pranešimas, konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos už 8 mėn. periodą, pasibaigusį 2015 m. rugpjūčio 31 d.

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel +370 (5) 2525700


AB Vilniaus baldai audituotos konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos už 8 mėn periodą pasibaigusį 2015 m rugpjūčio 31 d.pdf
atsakingu asmenu patvirtinimas_2015-11-17.pdf