Paskelbta: 2015-11-16 15:00:00 CET
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarūs neaudituoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 m. sausio–rugsėjo mėnesių rezultatai

Elektrėnai, Lietuva, 2015-11-16 15:00 CET -- „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) skelbia preliminarius neaudituotus Bendrovės 2015 m. sausio–rugsėjo mėnesių finansinius rodiklius:

  • Preliminariais neaudituotais duomenimis, 2015 m. sausio–rugsėjo mėnesių Bendrovės pardavimo pajamos sudaro 168,06 mln. eurų ir yra 7,2 proc. mažesnės nei 2014 m. sausio–rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos (181,15 mln. eurų).
  • Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2015 m. sausio–rugsėjo mėnesių pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sudaro 39,19 mln. eurų ir yra 19,0 proc. mažesnis nei 2014 m. sausio–rugsėjo mėnesių EBITDA (48,36 mln. eurų).
  • Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2015 m. sausio–rugsėjo mėnesių grynasis pelnas sudaro 26,46 mln. eurų arba 5,4 proc. mažiau nei 2014 m. sausio–rugsėjo mėnesių grynasis pelnas (27,96 mln. eurų).

Didžiausią neigiamą įtaką Bendrovės 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. veiklos rezultatams daro dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) sprendimų nepripažįstama reguliuojamos veiklos pajamų dalis. Atsižvelgiant į VKEKK sprendimus dėl 2010–2012 m. Bendrovės veiklos patikrinimo rezultatų ir dėl Bendrovės pripažinimo turinčia didelę įtaką elektros energijos gamybos rinkoje, mažėja Bendrovei skirtų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų bei galios rezervų užtikrinimo paslaugų pajamos.

„Šių pajamų į 2015 m. tarpines finansines ataskaitas netraukiame vadovaudamiesi auditorių rekomendacijomis, tačiau ir toliau aktyviai giname savo poziciją dėl jų pripažinimo, siekdami minėtus VKEKK sprendimus panaikinti teisme. Preliminariais skaičiavimais, atmetus šių sprendimų įtaką rezultatams, Bendrovės 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. EBITDA siektų apie 50 mln. eurų ir būtų didesnė negu pernai tuo pačiu laikotarpiu, nepaisant netgi sumažėjusių komercinės elektros energijos gamybos apimčių“, – sako „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Juozas Bartlingas.

Komercine veikla laikoma Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės gamyba šiemet traukėsi dėl rekordiškai mažo vandens kiekio Nemune. Per 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. šioje elektrinėje pagaminta 16,4 proc. elektros energijos mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį.

Pasak Bendrovės vadovo, 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. rezultatus gerino ir vartotojų sumokamas VIAP lėšas taupyti leido efektyvesnė remtinos elektros energijos gamyba Elektrėnų komplekse, taip pat sėkmingos pastangos mažinti veiklos ir aptarnavimo sąnaudas.

Elektrėnuose, kur elektra nuo balandžio vidurio iki pat spalio vidurio gaminta siekiant šiltuoju metų laiku užtikrinti tiekimo saugumą, šiemet pagaminta beveik ketvirtadaliu daugiau remtinos elektros energijos. Palyginti su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu, elektros energijos gamybos Elektrėnų komplekse efektyvumas 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. buvo apie 9 proc. didesnis.

Lyginant preliminarius 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. Bendrovės rezultatus su to paties 2014 m. laikotarpio rezultatais, matyti aiškus teigiamas pirkimų, apskaitos ir darbo santykių administravimo funkcijų iškėlimo rezultatas, taip pat mažėjo išlaidos ir nuomos, transporto, komunalinėms ir kitoms paslaugoms.

2015 m. sausio–rugsėjo mėnesių neaudituotos tarpinės konsoliduotosios ir Bendrovės finansinės ataskaitos bus skelbiamos 2015 m. lapkričio 27 d.

         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt