Published: 2015-11-12 19:51:34 CET
Reitir fasteignafélag hf.
Fyrirtækjafréttir

REITIR: Útgáfa nýrra skuldabréfa og útgáfurammi

Stjórn Reita fasteignafélags samþykkti í dag útgáfu á skuldabréfum undir nýjum útgáfuramma. Með rammanum er mynduð heildarumgjörð um skuldabréfaútgáfu félagsins á næstu árum og undir honum er þegar áformað að gefa út bréf fyrir allt að 10 milljarða króna fram til loka mars mánaðar 2016 sem er í samræmi við áður tilkynntar áætlanir félagsins

Útgáfuramminn rúmar skuldabréf af ýmsum toga eins og nánar verður gerð grein fyrir í grunnlýsingu rammans sem áætlað er að birta í lok nóvember. Ákveðið hefur verið að fella skuldabréfaflokkinn REITIR151244 undir rammann en í þeim flokki hafa verið gefin út skuldabréf að upphaflegri höfuðstólsfjárhæð 25,6 milljarðar króna. Heimilt verður að gefa út skuldabréf fyrir samtals 70 milljarða króna undir útgáfurammanum, sem er nokkuð umfram vaxtaberandi skuldir félagsins eins og þær stóðu í lok júní, en í lok fyrsta ársfjórðungs næsta árs má gera ráð fyrir að félagið hafi nýtt helming þeirrar heimildar með þegar útgefnum skuldabréfum félagsins og framkvæmd ofangreindrar útgáfuáætlunar.

Reitir áforma lokuð útboð á nýjum skuldabréfum með reglulegum hætti, í fyrsta sinn nálægt næstu mánaðamótum, en nánari tímasetning verður tilgreind síðar. Verðbréfamiðlun Arion banka hefur umsjón með útboðunum og mun félagið ásamt bankanum á næstu dögum kynna fjárfestum útgáfurammann og þá tvo skuldabréfaflokka sem boðnir verða til sölu í fyrsta útboði. Annars vegar er þar um að ræða stækkun á skuldabréfaflokknum REITIR151244 og hins vegar hyggst félagið bjóða fjárfestum nýja verðtryggða skuldabréfaflokka með styttri líftíma, sem óskað verður eftir að teknir verði til viðskipta í kauphöll.

Tilgangur fyrirhugaðrar skuldabréfaútgáfu að andvirði allt að 10 milljarða króna er endurfjármögnun á hluta núverandi skulda Reita, stuðningur við þróun félagsins og undirbúningur að því að auka breiddina í fjármögnun félagsins.

Nánari upplýsingar veita:
Guðjón Auðunsson, forstjóri Reita fasteignafélags, sími 660 3320.
Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri Reita fasteignafélags, sími 669 4416.