Published: 2015-11-09 19:11:36 CET
Reitir fasteignafélag hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 45. viku 2015 keypti Reitir fasteignafélag hf. 1.000.000 eigin hluti fyrir 84.477.093 kr. eins og hér segir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskipta-verð Kaupverð     Eigin hlutir eftir viðskipti
4.11.2015 10:38 250.000 84,80 21.200.000 5.633.326
5.11.2015 11:40 250.000 84,90 21.225.000 5.883.326
5.11.2015 12:58 154.186 84,80 13.074.973 6.037.512
5.11.2015 13:04 95.814 84,30 8.077.120 6.133.326
6.11.2015 09:52 250.000 83,60 20.900.000 6.383.326
Samtals   1.000.000   84.477.093  

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem var hrint í framkvæmd 19. júní 2015, sbr. tilkynningu til Kauphallar þann 18. júní 2015.    
    
Reitir hafa nú keypt samtals 6.383.326 hluti í félaginu sem samsvarar 18,77% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 474.100.624 krónum. Reitir eiga nú samtals 0,85% af heildarhlutafé félagsins.    
    
Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 34.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 2.300 milljónir króna. Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur á aðalfundardegi félagsins 2016 en þó aldrei síðar en þann 29. febrúar 2016 ef kaupum samkvæmt áætluninni verður ekki lokið áður. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við hlutafélagalög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.