Publicēts: 2015-11-09 14:09:59 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS "Moda Kapitāls" obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga valde 2015. gada 9. novembrī pieņēma lēmumu, ar 2015. gada 11. novembri uzsākt AS "Moda Kapitāls" obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS "Moda Kapitāls"
Emitenta saīsinātais nosaukums MOK
Moda Kapitals 5Y bond
Vērtspapīra ISIN kods LV0000801876
Vērtspapīra dzēšanas datums 15.11.2020.
Nominālvērtība 1 000 EUR
Iekļaujamo obligāciju skaits 3 310
Biržas tirdzniecības kods* MOKBFLOT20A
Biržas tirdzniecības kods** MOKBFLOT20AB

*fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds Automatch)
**fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur netiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds)

Obligāciju prospekts publicēts 2015. gada 5. novembrī un ir pieejams šeit.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NASDAQ OMX Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB NASDAQ OMX Vilnius.