Avaldatud: 2015-10-29 16:15:00 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

LHV Groupi uute allutatud võlakirjade noteerimisest Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2015-10-29 16:15 CET --  

Vastavalt NASDAQ OMX Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni 2. oktoobri 2015. a otsusele noteeritakse AS-i LHV Group kuni 10 000, ülemärkimise korral kuni 15 000, tema poolt emiteeritud allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot (LHV Group allutatud võlakiri 29.10.2025, ISIN kood: EE3300110741) Börsi Võlakirjade nimekirjas tingimusel, et:

  • Pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • Pakutavad võlakirjad on kantud investorite väärtpaberikontodele;
  • Emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

Seisuga 29. oktoober 2015. a on mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt on 15 000 AS-i LHV Group emiteeritud allutatud võlakirjad noteeritud Balti Võlakirjade nimekirjas alates esmaspäevast, 2. novembrist 2015. a.

Täiendav info:

Emitendi nimi AS LHV Group
Emitendi lühinimi LHV
ISIN kood EE3300110741
Lunastamiskuupäev 29.10.2025
Väärtpaberite nimiväärtus 1 000 EUR
Väärtpaberite arv 15 000
Kogunimiväärtus 15 000 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi* LHVB065025A
Tellimusraamatu lühinimi** LHVB065025AB

* Fixed income automatch turusegment (TSE Bonds Automatch)
** Fixed income non-automatch turusegment (Bulletin board: TSE Bonds)

 

AS-i LHV Group prospekt, võlakirjatingimused ning 2013. ja 2014. a majandusaasta aruanded on leitavad Nasdaq Baltic kodulehe alajaotusest Prospektid: http://www.nasdaqomxbaltic.com/et/shares/prospektid-2/.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab NASDAQ OMX kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st NASDAQ OMX Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB NASDAQ OMX Vilnius.