Paskelbta: 2015-10-26 08:13:28 CET
AB "Vilniaus baldai"
Tarpinė informacija

AB "Vilniaus baldai" 2015 m. aštuonių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilnius, Lietuva, 2015-10-26 08:13 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

AB „Vilniaus baldai“ 2015 m. sausio  – rugpjūčio  mėn. pardavimai sudarė  43 900 tūkst. EUR.

Grupės 2015 m. sausio – rugpjūčio mėn. grynasis pelnas siekė 2 160 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 3 844 tūkst. EUR.

Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. Neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metų aštuonių mėnesių periodą.

 

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų skyriaus vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel +370 (5) 2525700


AB Vilniaus baldai sutrumpintas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m 8 mėn. periodą.pdf
Atsakingų asmenų patvirtinimas 2015-10-26.pdf