Avaldatud: 2015-10-27 08:00:01 CET
Olympic Entertainment Group
Kvartaliaruanne

OEG: konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 3. kvartal ja 9 kuud 2015

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    9 kuud 2015 9 kuud 2014 9 kuud 2013
Äritulud mln eurot 121,0 110,4 105,9
Hasartmängumaks mln eurot 22,3 21,2 21,4
EBITDA mln eurot 29,2 27,1 28,6
Ärikasum mln eurot 23,3 20,8 22,7
Puhaskasum mln eurot 19,6 17,2 18,3
EBITDA marginaal % 24,1 24,5 27,1
Ärirentaablus % 19,2 18,8 21,4
Puhasrentaablus % 16,2 15,6 17,3
         
Varad mln eurot 135,3 120,7 108,9
Omakapital mln eurot 115,0 105,0 94,1
ROE % 18,8 18,2 21,4
ROA % 15,3 15,0 16,1
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 2,5 2,9 3,1
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 97 97 83
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 30 343 32 119 27 230
Töötajad in 2 636 2 621 2 534
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 3 388 3 481 3 052
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 188 193 188

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2015. aasta 9 kuu jooksul:

  • Kontserni 2015. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 120,6 miljoni euroni, mis on 9,6% (+10,5 mln eurot) rohkem kui 2014. aasta 9 kuu jooksul.
  • 9 kuu hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest 93,9% (113,3 mln eurot) ja muud tulud 6,1% (7,3 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 94,0% (103,5 mln eurot) ja 6,0% (6,6 mln eurot).
  • Kontserni 2015. aasta 9 kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 27,1 miljonilt eurolt 29,2 miljoni euroni (+8,0%). 2015. aasta 9 kuu ärikasum ulatus 23,3 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,5 miljonit eurot (+12,0%) rohkem.
  • Emaettevõtja osa 2015. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 19,6 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 17,2 miljonit eurot.
  • 14. jaanuaril 2015 asutas Olympic Entertainment Group AS Maltal tütarettevõtted OEG Malta Holding Ltd ja OEG Malta Gaming Ltd. Viimane sõlmis lepingu kasiino juhtimisteenuste ja sellega seonduvate teenuste osutamiseks Malta ühinguga Casino Malta Ltd ning viimasega seotud ühingutega.
  • Kontserni tütarettevõte Olympic Casino Eesti AS omandas 4. märtsil 2015 Eesti kasiinooperaatorilt Casino Cleopatra OÜ kahte kasiinot hõlmava äritegevuse, tehingujärgselt kuulub Kontsernile Eestis kokku 20 kasiinot.
  • 16. aprillil 2015 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 15 179 120,60 eurot, mis maksti aktsionäridele välja 4. mail 2015.
  • Kontserni tütarettevõte Olympic Casino Latvia SIA sõlmis 24. juulil 2015 lepingu, mille kohaselt omandatakse 100%‑line osalus Läti kasiinooperaatoris SIA Garkalns, millele kuulub omakorda 100%-line osalus Läti kasiinooperaatoris SIA Post-Nevada. Tehingu eesmärgiks on turuosa suurendamine Läti hasartmängusektoris. Tehingu lõpuleviimine sõltub tavapäraste tingimuste täitmisest, sh Läti konkurentsiameti heakskiidu saamisest. Tehingu jõustumise tulemusena saab Kontsernile Lätis kuuluma kokku 57 kasiinot.
  • Kontserni tütarettevõte Jackpot Game S.r.l. omandas 30. juulil 2015 Itaalia kasiinooperaatorilt Pasquale Di Gaetano - Judica Concetta and sons sas kahte mänguautomaadikasiinot hõlmava äritegevuse. Tehingu eesmärgiks on turuosa suurendamine Itaalia hasartmängusektoris. Tehingu jõustumise tulemusena saab Kontsernile Itaalias kuuluma kokku 14 mänguautomaadikasiinot.
  • Kontserni tütarettevõte Kesklinna Hotelli OÜ ja Swedbank AS sõlmisid 31. augustil 2015 laenuleping laenulimiidiga 25 000 000 eurot. Laenu kasutatakse Hilton Tallinn Park hotelli ehituse finantseerimiseks.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

000€ III kv 2015 III kv 2014 Muutus 9 kuud 2015 9 kuud 2014 Muutus
Eesti 8 804 8 005 10,0% 26 216 24 252 8,1%
Läti 14 598 12 874 13,4% 40 651 34 556 17,6%
Leedu 5 190 5 623 -7,7% 15 979 16 328 -2,1%
Poola 4 745 5 269 -9,9% 18 084 17 462 3,6%
Slovakkia 3 921 3 914 0,2% 11 726 11 650 0,7%
Valgevene 169 483 -65,0% 656 1 449 -54,7%
Itaalia 2 506 1 934 29,6% 7 331 4 397 66,7%
Kokku 39 933 38 102 4,8% 120 643 110 094 9,6%

 

Kasiinode arv segmenditi:

  30.09.2015 30.09.2014
Eesti 20 18
Läti 37 37
Leedu 18 15
Poola 1 2
Slovakkia 7 7
Valgevene 2 6
Itaalia 12 12
Kokku 97 97

  

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2015. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 26,2 miljoni euroni (+1,9 mln eurot, +8,1%), EBITDA 4,6 miljoni euroni (-1,3 mln eurot, -22,6%) ning ärikasum 3,1 miljoni euroni (-1,5 mln eurot, -32,2%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 7,7% ulatudes 25,0 miljoni euroni.

2015. aasta septembri lõpus tegutses Eestis kokku 20 Olympic kasiinot 817 mänguautomaadi ja 20 mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 30. september 2015 seisuga 507 inimest.

Läti

Läti segmendi 2015. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 40,7 miljoni euroni (+6,1 mln eurot, +17,6%), EBITDA 19,4 miljoni euroni (+5,0 mln eurot, +34,8%) ning ärikasum 17,2 miljoni euroni (+5,3 mln eurot, +44,1%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 17,9% ulatudes 37,4 miljoni euroni.

2015. aasta septembri lõpus tegutses Lätis kokku 37 Olympic kasiinot 1 066 mänguautomaadi ja 19 mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 30. september 2015 seisuga 695 inimest.

Leedu

Leedu segmendi 2015. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 16,0 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -2,1%), EBITDA 2,4 miljoni euroni (-1,0 mln eurot, -30,0%) ning ärikasum 1,6 miljoni euroni (-1,0 mln eurot, -37,5%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 2,0% ulatudes 15,1 miljoni euroni.

2015. aasta septembri lõpus tegutses Leedus kokku 18 Olympic kasiinot 557 mänguautomaadi ja 64 mängulauaga. Leedu ettevõtetes töötas 30. september 2015 seisuga 726 inimest.

Poola

Poola segmendi 2015. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 18,1 miljoni euroni (+0,6 mln eurot, +3,6%), EBITDA 2,3 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -12,6%) ning ärikasum 1,8 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -12,7%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 3,5% ulatudes 17,8 miljoni euroni.

2015. aasta septembri lõpus tegutses Poolas 1 Olympic kasiino 145 mänguautomaadi ja 29 mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 30. september 2015 seisuga 254 inimest.

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2015. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 11,7 miljoni euroni (+0,0 mln eurot, +0,7%), EBITDA 0,4 miljoni euroni (‑0,5 mln eurot, -55,2%) ning ärikahjum -0,4 miljoni euroni (-0,4 mln eurot, -1 089,4%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 0,1% ulatudes 10,3 miljoni euroni.

2015. aasta septembri lõpus tegutses Slovakkias kokku 7 Olympic kasiinot 291 mänguautomaadi ja 56 mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 30. september 2015 seisuga 342 inimest.

Valgevene

Valgevene segmendi 2015. aasta 9 kuu müügitulud ulatusid 0,7 miljoni euroni (-0,8 mln eurot, -54,8%), EBITDA ‑0,3 miljoni euroni (+0,1 mln eurot, -21,9%) ning ärikahjum -0,3 miljoni euroni (+0,2 mln eurot, -36,8%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 54,9% ulatudes 0,6 miljoni euroni.

2015. aasta septembri lõpus tegutses Valgevenes kokku 2 Olympic kasiinot 74 mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 30. september 2015 seisuga 54 inimest.

Itaalia

Itaalia segmendi 2015. aasta 9 kuu müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu ulatusid 16,0 miljoni euroni (+6,6 mln eurot, +70,9%), EBITDA 0,5 miljoni euroni (+0,3 mln, +170,3%) ning ärikasum 0,1 miljoni euroni (+0,2 mln, -210,8%).

2015. aasta septembri lõpus tegutses Itaalias kokku 12 VLT mänguautomaadikasiinot 438 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 30. september 2015 seisuga 58 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2015 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 135,3 miljonit eurot, mis on 12,1% ehk 14,6 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 42,9 miljonit eurot ehk 31,7% kogu varadest ja põhivarad 92,4 miljonit eurot ehk 68,3% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 20,3 miljoni euroni ning omakapital 115,0 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (6,0 mln eurot), maksukohustused (4,4 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (3,6 mln eurot).

Investeeringud

Kontsern investeeris 2015. aasta 9 kuuga materiaalsesse põhivarasse 18,7 miljonit eurot (+4,7 mln eurot, +33,4%), millest 3,9 miljon eurot investeeriti mänguseadmetesse (-1,6 mln eurot, -29,7%) ning 14,4 miljonit eurot hotelli ning kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+6,5 mln eurot, +82,5%).

Rahavood

Kontserni 2015. aasta 9 kuu äritegevuse rahavood olid 25,6 miljonit eurot (+3,1 mln eurot, +13,6%). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -15,9 miljonit eurot (+2,7 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid ‑13,5 miljonit eurot (+0,6 mln eurot). Netorahavood olid -3,8 miljonit eurot (+6,3 mln eurot).

Personal

Seisuga 30. september 2015 andis Kontsern tööd 2 636 inimesele, mis on 15 inimest rohkem kui aasta tagasi.

2015. aasta 9 kuu jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 32,2 miljonit eurot (+3,7 mln eurot, +12,9%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2015. aasta 9 kuu eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 620 tuhat eurot (2014. aasta 9 kuu eest 623 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 111 tuhat eurot (2014. aasta 9 kuu eest 114 tuhat eurot).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne  

(tuhandetes eurodes) 30.09.2015 31.12.2014
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 36 373 40 117
Finantsinvesteeringud 1 045 1 108
Nõuded ja ettemaksed 3 652 3 276
Ettemakstud tulumaks 557 483
Varud 1 266 1 163
Müügiootel varad 0 1 016
Käibevara kokku 42 893 47 163
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 438 1 398
Muud finantsinvesteeringud 4 481 4 277
Muud pikaajalised nõuded 491 688
Kinnisvarainvesteeringud 268 292
Materiaalne põhivara 47 215 34 368
Immateriaalne põhivara 38 531 38 045
Põhivara kokku 92 424 79 068
     
VARAD KOKKU 135 317 126 231
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 128 253
Võlad ja ettemaksed 14 355 13 121
Tulumaksukohustus 633 741
Eraldised 1 748 1 424
Lühiajalised kohustused kokku 16 864 15 539
     
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised võlakohustused 3 106 1 216
Edasilükkunud tulumaksukohustus 374 272
Pikaajalised kohustused kokku 3 480 1 488
     
KOHUSTUSED KOKKU 20 344 17 027
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 716 60 716
Ülekurss 258 258
Kohustuslik reservkapital 3 574 2 495
Muu reserv 247 0
Realiseerimata kursivahed -1 202 -1 420
Jaotamata kasum 45 164 41 816
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 108 757 103 865
Mittekontrolliv osalus 6 216 5 339
OMAKAPITAL KOKKU 114 973 109 204
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 135 317 126 231

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne  

(tuhandetes eurodes) III kv 2015 III kv 2014 9 k 2015 9 k 2014
Hasartmängutulud 37 431 35 782 113 319 103 478
Müügitulud 2 502 2 320 7 324 6 616
Muud äritulud 113 37 388 288
Äritulud kokku 40 046 38 139 121 031 110 382
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -913 -866 -2 690 -2 383
Mitmesugused tegevuskulud -18 174 -17 632 -56 595 -52 085
Tööjõu kulud -10 032 -9 253 -32 220 -28 543
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 024 -2 225 -5 955 -6 280
Muud ärikulud -122 -29 -308 -312
Ärikulud kokku -31 265 -30 005 -97 768 -89 603
         
Ärikasum 8 781 8 134 23 263 20 779
         
Intressitulud 10 16 41 57
Intressikulud -7 -9 -21 -20
Kahjum valuutakursi muutustest 5 0 20 -6
Muud finantstulud ja -kulud -1 -1 -5 -2
Finantstulud ja -kulud kokku 7 6 35 29
         
Kasum enne tulumaksu 8 788 8 140 23 298 20 808
         
Tulumaksukulu -748 -1 121 -2 896 -2 894
Perioodi puhaskasum 8 040 7 019 20 402 17 914
Emaettevõtja osa 7 804 6 916 19 604 17 220
Mittekontrolliva osaluse osa 236 103 798 694
         
         
Muu koondkasum        
Realiseerimata kursivahed -29 22 218 107
Kokku perioodi koondkasum 8 011 7 041 20 620 18 021
Emaettevõtja osa 7 775 6 938 19 822 17 327
Mittekontrolliva osaluse osa 236 103 798 694
         
         
Tava kasum aktsia kohta* 5,1 4,6 12,9 11,3
Lahustatud kasum aktsia kohta* 5,1 4,6 12,9 11,3

    * euro sentides

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q3_2015_EST.pdf