Paskelbta: 2015-10-22 15:01:00 CEST
AB "Linas Agro Group"
Metinė informacija

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2014–2015 finansinių metų metinę informaciją

Panevėžys, Lietuva, 2015-10-22 15:01 CEST --  

2015 m. spalio 22 d. visuotinis AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimas patvirtino AB „Linas Agro Group“ finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą bei nepriklausomo auditoriaus išvadą už finansinius metus, pasibaigusius 2015 m. birželio 30 d.

PRIDEDAMA:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

2. AB „Linas Agro Group” 2014–2015 finansinių metų konsoliduotasis metinis pranešimas bei valdymo kodekso laikymasis.

3. AB „Linas Agro Group” 2014–2015 finansinių metų konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos.

         Atstovė ryšiams su investuotojais
         Agnė Barauskaitė
         (8~45) 507 346
         a.barauskaite@linasagro.lt


LNA_2014-2015_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA_2014-2015_IFRS_LT.pdf
LNA_2014-2015_Konsoliduotasis_metinis_pranesimas_Valdymo_kodekso_laikymasis.pdf