Julkaistu: 2015-10-22 07:30:00 CEST
QPR Software
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015

PANOSTUKSET KASVUUN JATKUIVAT

QPR SOFTWARE OYJ                      PÖRSSITIEDOTE 22.10.2015 klo 8.30
 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 

PANOSTUKSET KASVUUN JATKUIVAT

 

Yhteenveto tammi-syyskuu 2015

 • Liikevaihto 6 916 tuhatta euroa (tammi-syyskuu 2014: 6 856). Ohjelmistolisenssien ja konsultoinnin liikevaihto kasvoi, ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien laski.
 • Liikevoitto laski lisääntyneiden ohjelmistokehitys- ja jakelupanostusten vuoksi 290 tuhanteen euroon (678).
 • Liikevoitto oli 4,2% (9,9) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta 785 tuhatta euroa (1 172).
 • Voitto ennen veroja 299 tuhatta euroa (657).
 • Kauden voitto 283 tuhatta euroa (549).
 • Tulos/osake 0,024 euroa (0,046).

Yhteenveto heinä-syyskuu 2015

 • Liikevaihto 1 989 tuhatta euroa (heinä-syyskuu 2014: 2 167).
 • Liikevaihto laski teknisessä konsultoinnissa sekä ohjelmistojen perinteisessä jälleenmyyntikanavassa, mitä uusien tuotteiden ja jälleenmyyjien kasvanut liikevaihto ei täysin riittänyt korvaamaan. Kurssierot vaikuttivat negatiivisesti ylläpitopalvelujen liikevaihtoon.
 • Liiketulos laski -1 tuhanteen euroon (227)
 • Voitto ennen veroja 10 tuhatta euroa (222).
 • Kauden voitto 23 tuhatta euroa (167).
 • Tulos/osake 0,002 euroa (0,014).

  

Liiketoiminta

QPR Software on organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittynyt ohjelmisto- ja palveluyhtiö, jonka ohjelmistoja ja palveluja käytetään yli 50 maassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen mallinnuksen, analysoinnin ja mittauksen keinoin näkyvyyden organisaatioiden toimintaan. Tämä näkyvyys mahdollistaa asiakkaille toiminnan tehostamisen ja parantamisen sekä strategian toteuttamisen nopeasti ja vaikuttavasti. Yhtiön tuoteportfoliota on uudistettu voimakkaasti viime vuosina. Uudet ohjelmistotuotteet tarjoavat asiakkaille innovatiiviset ja tehokkaat välineet mallintaa yrityksen eri toimintoja, kuvata automaattisesti prosesseja todellisen tapahtumatiedon pohjalta sekä analysoida syitä mahdollisiin suorituskykyongelmiin.
 

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kysyntä analysointi-, monitorointi- ja mallinnusohjelmistoissa sekä konsultoinnissa heikentyi QPR:n kotimarkkinalla Suomessa vuoden vahvan ensimmäisen neljänneksen jälkeen. QPR arvioi kesäkuussa (pörssitiedote 8.6.2015) heikentyneen markkinatilanteen pysyvän heikkona kesän yli, mutta paranevan vähitellen vuoden loppua kohden. Kesän jälkeen kysyntä alkoikin vilkastua ja liikevaihto kasvaa, mutta kesäkuussa arvioitua hitaammin.

Noin kolmannes QPR:n liikevaihdosta kertyy kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Kuluvana vuonna yhtiö on voimakkaasti uudistanut myyntikanavaansa hankkimalla uusia kansainvälisiä jälleenmyyjiä. Ohjelmistolisenssien tarjouskanta on jatkanut kasvuaan keväästä lähtien, mutta myyntiajat tarjouksesta kauppaan ovat olleet aiempaa pidemmät. Pidemmät myyntiajat johtuvat yhtiön arvion mukaan tarjousten keskikoon kasvusta sekä uusien tuotteiden ja jälleenmyyjien aiempaa suuremmasta painosta tarjouskannassa.  QPR arvioi nyt päivitettyjen markkinanäkymien perusteella liikevaihtonsa olevan kuluvana vuonna edellisvuoden tasolla (+/- 4%). Aiemmin yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan kuluvana vuonna edellisvuoteen verrattuna (2014: 9,541 miljoonaa euroa).

Yhtiö arvioi liikevoittonsa olevan kuluvana vuonna noin 2 - 8 % liikevaihdosta (aiempi arvio 6 - 11% liikevaihdosta), riippuen lähinnä ohjelmistolisenssien myynnistä loppuvuonna. Ennustettu liikevoiton lasku edellisvuoteen (2014: 11,5% liikevaihdosta) verrattuna johtuu lähinnä panostuksista ohjelmistotuotekehitykseen sekä kansainvälisen myyntikanavan rakentamiseen.

QPR arvioi, että ohjelmistojen jälleenmyyntikanavaan sekä uudistettuun tuotetarjoamaan tehdyt panostukset johtavat kasvuun ohjelmistomyynnissä ensi vuonna. Tähän perustuen yhtiö arvioi sekä liikevaihdon että liikevoiton palaavan takaisin kasvu-uralle vuonna 2016.

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 7-9/ 2015 7-9/ 2014 Muutos, % 1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos, % 1-12/ 2014
               
Liikevaihto 1 989 2 167 -8,2 6 916 6 856 0,9 9 541
Käyttökate 204 416 -50,8 906 1 242 -27,0 1 857
 % liikevaihdosta 10,3 19,2   13,1 18,1   19,5
Liikevoitto -1 227 -100,6 290 678 -57,3 1 095
 % liikevaihdosta -0,1 10,5   4,2 9,9   11,5
Voitto ennen veroja        10 222 -95,5 299 657 -54,5 1 065
Katsauskauden voitto 23 167 -86,3 283 549 -48,5 890
 % liikevaihdosta 1,2 7,7   4,1 8,0   9,3
               
Tulos/osake, euroa 0,002 0,014 -86,4 0,024 0,046 -48,5 0,074
Oma pääoma/osake, euroa           0,229 0,232 -1,2 0,229 0,232 -1,2 0,257
               
Liiketoiminnan rahavirta -282 345 -181,6 785 1 172 -33,0 1 617
Rahavarat kauden lopussa 683 1 303 -47,6 683 1 303 -47,6 1 426
Vapaa kassavirta -455 183   -142 573   702
Korollinen nettovelka                    -683 -1 303 -47,6 -683 -1 303 -47,6 -1 426
Nettovelkaantumisaste, %   -23,9 -45,1   -23,9 -45,1   -44,6
Omavaraisuusaste, %   59,0 55,5   59,0 55,5   44,0
Oman pääoman tuotto, % 3,2 23,8   12,5 25,4   29,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,2 32,3   12,8 30,8   35,4

 

RAPORTOINTI                                                                   

Tämä tiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2015 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2014 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen (Operational development of organizations). Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Ohjelmistojen vuokrat sekä Konsultointi. Ohjelmistojen vuokrat yhdessä Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen kanssa muodostavat yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot. Ne perustuvat pitkäaikaisiin, toistaiseksi jatkuviin tai useaksi vuodeksi solmittuihin sopimuksiin ja niiden vuokra- ja ylläpitomaksut laskutetaan pääsääntöisesti vuosittain ennakkoon.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaanlukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Tavoittelemme kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana erityisesti analytiikka- ja monitorointituotteiden kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän strategian ja näiden tavoitteiden mukaisesti jatkoimme ohjelmisto- ja palvelutuotteidemme kehittämistä sekä kansainvälisen myynnin uudistamista kolmannella vuosineljänneksellä.

Olemme tänä vuonna lisänneet kasvupanostuksia kehittämiemme innovatiivisten ohjelmistojen kansainväliseen jakeluun. Uusien jälleenmyyjien rekrytointi on ollut menestyksekästä, ja kuluvana vuonna yhtiö on saanut 16 uutta jälleenmyyjää 13 maassa. QPR on myös panostanut markkinoiden avaamiseen ja uusien jälleenmyyntikumppaniensa koulutukseen

Ohjelmistojen tarjouskanta on keväästä lähtien kasvanut jatkuvasti, mutta samanaikaisesti myyntiajat tarjouksesta kauppaan ovat olleet aiempaa pidemmät. Uusien jälleenmyyjien liikevaihdon kasvu ei siten kuluneella vuosineljänneksellä riittänyt korvaamaan liikevaihdon laskua perinteisessä myyntikanavassa ja kotimaisessa teknisessä konsultoinnissa, mutta arvioimme uusien tuotteiden ja jakelu-uudistusten kääntävän konsernin liikevaihdon ja liikevoiton uudelleen kasvu-uralle vuonna 2016. Tätä kasvua tukee konsultointiliiketoimintamme kotimaassa.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

 

LIIKEVAIHDON KEHITYS

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1 989 tuhatta euroa (2 167) ja laski 8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN            
               
Tuhatta euroa 7-9/ 2015 7-9/ 2014 Muutos, % 1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos, % 1-12/ 2014
               
Ohjelmistolisenssit 223 278 -20 987 958 3 1 470
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 687 764 -10 2 194 2 318 -5 3 093
Ohjelmistojen vuokrat 443 488 -9 1 328 1 408 -6 1 901
Konsultointi 636 637 0 2 407 2 172 11 3 077
Yhteensä 1 989 2 167 -8 6 916 6 856 1 9 541
               
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI        
               
Tuhatta euroa 7-9/ 2015 7-9/ 2014 Muutos, % 1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos, % 1-12/ 2014
               
Suomi 1 365 1 402 -3 4 686 4 459 5 6 193
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 371 426 -13 1 276 1 413 -10 2 035
Muu maailma 253 339 -25 953 983 -3 1 313
Yhteensä 1 989 2 167 -8 6 916 6 856 1 9 541

 

Heinä - syyskuu 2015

Ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 20 % edellisvuodesta, mikä johtui jälleenmyyntikanavan lisenssimyynnin laskusta. Lisenssimyynnistä valtaosa kertyi kansainvälisiltä markkinoilta. Heinä-syyyskuulle ei ajoittunut suuria lisenssikauppoja, joiden vaikutus yksittäisten neljännesten liikevaihtoon voi olla merkittävä.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien liikevaihdot laskivat (-10 % ja -9 %). Tämä johtui muutaman merkittävän pitkäaikaisen sopimuksen päättymisestä, jota ylläpitopalvelujen ja vuokrien uusmyynti ei riittänyt korvaamaan. Asiakasvaihtuvuus säilyi alhaisena päättyneiden sopimusten lukumäärällä mitattuna, mutta joukossa oli tavallista useampi taloudellisesti merkittävä sopimus. Edellämainitun lisäksi valuuttakurssierot vaikuttivat ylläpitopalvelujen liikevaihtoon negatiivisesti. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) osuus liikevaihdosta oli 57 % (58 %).

Konsultoinnin liikevaihto pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Toiminnankehityskonsultoinnin sekä prosessianalyysikonsultoinnin liikevaihdot nousivat, mutta teknisen SAP-konsultoinnin liikevaihto laski.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 69 % (65) Suomesta, 19 % (20) muualta Euroopasta (mukaanlukien Venäjä ja Turkki) sekä 13 % (16) muualta maailmasta.

Tammi-syyskuu 2015

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi 3 % edellisvuodesta ja valtaosa siitä kertyi kansainvälisiltä markkinoilta. Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien liikevaihdot laskivat (-5 % ja -6 %). Tämä johtui muutaman merkittävän pitkäaikaisen sopimuksen päättymisestä, jota ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien uusmyynti ei riittänyt korvaamaan. Asiakasvaihtuvuus säilyi alhaisena päättyneiden sopimusten lukumäärällä mitattuna, mutta joukossa oli tavallista useampi taloudellisesti merkittävä sopimus. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 51 % (54 %).

Konsultoinnin tammi-syyskuun liikevaihto ylsi pääosin vahvan ensimmmäisen vuosineljänneksen ansiosta 11 %:n kasvuun. 

Konsernin liikevaihdosta kertyi 68 % (65) Suomesta, 18 % (21) muualta Euroopasta (mukaanlukien Venäjä ja Turkki) sekä 14 % (14) muualta maailmasta.

 

TULOSKEHITYS

Heinä - syyskuu 2015

Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin liiketulos oli -1 tuhatta euroa (227) eli -0,1 % liikevaihdosta (10,5). Liiketulos laski alentuneen liikevaihdon sekä lisääntyneiden kustannusten vuoksi, jotka johtuivat yhtiön uusiin ohjelmistotuotteisiin ja kansainväliseen myyntikanavaan tehdyistä panostuksista.

Tulos ennen veroja oli 10 tuhatta euroa (222) ja katsauskauden tulos oli 23 tuhatta euroa (167). Heinä-syyskuun verot olivat 13 tuhatta euroa tuottoa (54 kulua). Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,002 euroa (0,024) osakkeelta.

Tammi-syyskuu 2015

Konsernin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 290 tuhatta euroa (678) eli 4,2 % liikevaihdosta (9,9). Liikevoitto laski edellisvuodesta edellisvuotta korkeampien kustannusten vuoksi. Korkeammat kustannukset johtuivat lähinnä kansainvälisen myyntikanavan ja tuotekehityksen kululisäyksistä. Panostuksista valtaosa on henkilöstö- ja markkinointikustannuksia.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 6 225 tuhatta euroa (5 961), ja kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 4,4 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 76,2 % (74,7 %) eli 4 743 tuhatta euroa (4 452). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 21 tuhatta euroa (70).

Yhtiön tulos ennen veroja oli 299 tuhatta euroa (657) ja katsauskauden tulos oli 283 tuhatta euroa (549). Katsauskauden verot olivat 16 tuhatta euroa (108). Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,024 euroa (0,046) osakkeelta.

 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskaudella tammi-syyskuussa liiketoiminnan rahavirta oli 785 tuhatta euroa (1 172). Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 683 tuhatta euroa (1 303).

Investoinnit tammi-syyskuussa olivat 927 tuhatta euroa (599). Investoinnit koostuivat lähinnä tuotekehitysinvestoinneista ja toimitilojen laajennuksesta.

Nettorahoituserät olivat katsauskaudella tammi-syyskuussa 9 tuhatta euroa positiiviset (-21). Nettorahoituseriin sisältyi valuuttakurssivoittoja 10 tuhatta euroa (22). Heinä-syyskuussa nettorahoituserät olivat 11 tuhatta euroa positiiviset (-5) ja niihin sisältyi valuuttakurssivoittoja (netto) 12 tuhatta euroa (-5).

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -24 % (-45). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 549 tuhatta euroa (1 433). Sijoitetun pääoman vuotuinen tuotto katsauskaudella tammi-syyskuussa oli 13 % (31) ja heinä-syyskuussa 0 % (32).

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 59 % (56) ja konsernin oma pääoma 2 854 tuhatta euroa (2 886). Oman pääoman vuotuinen tuotto katsauskaudella tammi-syyskuussa oli 13 % (25) ja heinä-syyskuussa 3 % (24).

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 12.3.2015 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 700 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

TUOTEKEHITYS

Yhtiö kehittää asiakkaidensa käyttöön sekä ohjelmisto- että konsultointipalvelutuotteita. Yhtiön ohjelmistotuotteiden kehitysmenot olivat katsauskaudella tammi-syyskuussa noin 90 % yhtiön kaikista tuotekehityskustannuksista. Konsultointipalvelutuotteilla yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvattamisen ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja.

Heinä-syyskuussa tuotekehitysmenot olivat 407 tuhatta euroa (445) eli 20 % liikevaihdosta (21). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja. Vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 168 tuhatta euroa (107). Vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 117 tuhatta euroa (106).

Katsauskaudella tammi-syyskuussa tuotekehitysmenot olivat 1 355 tuhatta euroa (1 381) eli 20 % liikevaihdosta (20). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja. Katsauskaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 609 tuhatta euroa (368). Katsauskaudella kirjattiin tuotekehityspoistoja 346 tuhatta euroa (283).

 

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 87 henkilöä (83). Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden tammi-syyskuu aikana oli 87 (81).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2015 on korkeintaan 30 % vuosittaisesta peruspalkasta. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä vuoden 2014 vuosikertomuksessa. (http://www.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2014.pdf).

 

QPR SOFTWAREN STRATEGIA 2016-2018

QPR Softwaren hallitus on päättänyt yhtiön päivitetystä strategiasta.

QPR Software kehittää ja myy kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnan analysointi-, monitorointi- ja mallinnusohjelmistoja. Lisäksi yhtiö vahvistaa konsultointiliiketoimintaansa kotimarkkinoillaan Suomessa ja tarjoaa asiakkailleen toiminnankehityksen suunnittelu- ja toteutuspalveluja.

Yhtiön strategiana on erottua kilpailijoista kehittämällä ohjelmistotuotteitaan vastaamaan organisaatioiden lisääntyviin haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityisiä painopistealueita kehittämiselle ovat prosessien analysointi ja operatiivinen mittaaminen. Yhtiö uskoo, että tämä markkina kasvaa jatkossa merkittävästi, kun yritykset keräävät toiminnastaan yhä enemmän transaktio- ja muita tapahtumatietoja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitetään erityistä huomiota suurten datamäärien prosessointiin ja analysointiin sekä hyvään käyttäjäkokemukseen.

QPR tavoittelee kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana erityisesti analytiikka- ja monitorointituotteidensa kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö on kuluvana vuonna lisännyt panostuksia kansainvälisen jälleenmyyntikanavansa laajentamiseen ja uudistamiseen.

Yhtiö pitää keskipitkän kasvutavoitteensa ennallaan ja tavoittelee keskimäärin noin 15 %:n suuruista vuotuista liikevaihdon kasvua. Vuonna 2016 yhtiö arvioi sekä liikevaihtonsa että kannattavuutensa kääntyvän takaisin kasvu-uralle, lähinnä ohjelmistomyynnin vetämänä.

 

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

         
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-9/2015 1-9/2014 Muutos, % 1-12/2014
         
Vaihdetut osakkeet, kpl 4 186 256 2 267 058 85 2 828 001
Vaihto, euroa 5 900 822 2 189 000 170 2 751 903
% osakkeista 34,9 18,2   23,6 %
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 1,41 0,97 46 0,97
Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 0 37 400 -100 37 400
         
Osake ja markkina-arvo 30.9.2015 30.9.2014 Muutos, % 31.12.2014
         
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 - 457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 - 11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl 1 221 756 62 820
Päätöskurssi, euroa 1,30 1,01 29 1,01
Osakekannan markkina-arvo, euroa 15 584 210 12 107 733 29 12 107 733
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 50 271 0 50 271
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 439 307 439 307 0 439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 3,7 - 3,7

 

QPR Software Oyj:n 12.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkona 0,05 euroa osaketta kohti (0,04) eli yhteensä 599 tuhatta euroa (480). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 8.4.2015.

 

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT    

QPR Softwaren myynti ja toimitukset organisoitiin vuoden 2015 alusta lähtien neljään yksikköön: Toiminnankehitysohjelmistot, Toiminnankehityskonsultointi, Process Intelligence -ohjelmistot ja konsultointi sekä Kanavaliiketoiminta.

Miika Nurminen nimitettiin Toiminnankehityskonsultoinnin johtajaksi ja yhtiön johtoryhmään 1.1.2015 lähtien. Nurminen on toiminut aiemmin useissa johtotehtävissä QPR Softwaressa.

Sari Törmälä nimitettiin Toiminnankehitysohjelmistojen johtajaksi ja yhtiön johtoryhmään 23.2.2015 alkaen. Törmälä siirtyi QPR Softwareen kuntasektorille talous- ja palkkahallinnon palveluita tuottavasta Kunnan Taitoa Oy:stä, missä hän yrityksen johtoryhmän jäsenenä vastasi myynnistä ja asiakkuuksista. Sari Törmälä lopetti QPR:n palveluksessa kesäkuussa 2015. Yksiköt Toiminnankehityskonsultointi ja Toiminnankehitysohjelmistot yhdistettiin 1.7.2015 alkaen ja yksikön johtajaksi valittiin Miika Nurminen.

Helmikuussa QPR Software ilmoitti laajentavansa yhteistyötä eurooppalaisen julkisen sektorin terveydenhuollon organisaation kanssa ja toimittavansa tälle organisaation toiminnan kehittämiseen liittyvän projektin. Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla toteutettavia ja tuloutettavia ohjelmisto- ja palvelutoimituksia on yhteensä noin 140 tuhatta euroa. Sovitun projektin tavoitteena on tehostaa asiakkaan toimintaa, sen kehittämistä ja mittaamista sekä asiakkaan hankkeiden hallintaa. Lisäksi tavoitteena on tukea toiminnan ja tietohallinnon välistä yhteistyötä kytkemällä asiakkaan toimialojen palvelukerros ja tietohallinnon palvelut toisiinsa.

Maaliskuussa QPR Software tiedotti, että kansainvälinen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner Inc. on ottanut QPR Softwaren mukaan uuteen yritysten liiketoimintaprosessien analyysityökaluja käsittelevään raporttiin. Kyseinen Gartnerin Enterprise Business Process Analysis (EBPA) Market Guide –raportti kuvaa yritysten liiketoimintaprosessien analysointiin kehitettyjen ohjelmistojen markkinaa sekä esittää arviot yksittäisistä ohjelmistovalmistajista. Gartner on arvioinut EBPA-toimittajien käyttötapauksien sekä EBPA-kyvykkyyksien kohdentamista ja tärkeyttä.

Huhtikuussa QPR tiedotti, että Yhdysvaltain patenttiviranomainen (U.S. Patent and Trademark Office) on myöntänyt QPR Software Oyj:n kehittämälle, organisaatioiden tietojärjestelmistä saatavaa tapahtumatietoa hyödyntävälle teknologialle patentin.  Patentoitu teknologia auttaa organisaatioita analysoimaan ja parantamaan liiketoimintaprosessejaan. Patentti tukee QPR ProcessAnalyzer –ohjelmistomyyntiä, QPR:n prosessianalyysikonsultointia sekä avaa mahdollisuuden uudenlaiseen OEM-kumppaniliiketoimintaan.

Yhtiö tiedotti huhtikuussa lisäksi, että Helsingin kaupunki on tehnyt päätöksen hyväksyä QPR Softwaren tarjouksen prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalun toimittamisesta palveluna. Koko neljän vuoden sopimuskauden arvo on 1,5 miljoonaa euroa, josta ohjelmistovuokraksi kirjattavan tulon osuus on yli 75 %. Kilpailija haki muutosta hankintapäätöksestä sekä Helsingin kaupungin tekniseltä lautakunnalta että markkinaoikeudelta. Kaupunki palautti asian valmisteluun kesäkuussa ja teki uuden päätöksen valita QPR toimittajaksi heinäkuussa 2015. QPR:n kannalta toisen hankintapäätöksen sopimusehdot ovat samat kuin ensimmäisen.

Kilpailija haki muutosta myös tähän uuteen hankintapäätökseen sekä Helsingin kaupungin tekniseltä lautakunnalta että markkinaoikeudelta. Kaupungin tekninen lautakunta hylkäsi kilpailijan jättämän hankintaoikaisuvaatimuksen syyskuussa, mutta asian käsittely markkinaoikeudessa on edelleen kesken.

Talousjohtaja Päivi Martti lopetti yhtiön palveluksessa kesäkuussa 2015. Uudeksi talousjohtajaksi valittiin yhtiössä maaliskuusta alkaen 2015 business controllerina työskennellyt Jaana Mattila. Mattila on aiemmin työskennellyt talousjohtajana muun muassa Fazer Amicassa ja Biohit Oyj:ssä.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeisiä merkittäviä tapahtumia ei ollut.

 

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 12.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Uutena jäsenenä yhtiökokous valitsi hallitukseen Juho Malmbergin, joka on aiemmin toiminut johtotehtävissä mm. Accenturessa, KONE Oyj:ssa sekä Zenroboticsissa. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovutuksesta ja omien osakkeiden hankinnasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 12.3.2015 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa: http://www.qpr.com/fi/sijoittajat/yhtiökokoukset/varsinainen-yhtiökokous-2015 .

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT   

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehitys-panostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yhtiön luottotappiot tammi-syyskuussa olivat 21 tuhatta euroa (1-9 2014: 70). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli vuosineljänneksen lopussa 5% (10) myyntisaamisten määrästä.

Vuosineljänneksen lopussa konsernin myyntisaamisista noin 67 % oli euromääräisiä (62). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2014 toimintakertomuksen sivuilla 12-14. (http://www.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2014.pdf).

 

QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,  
puh. 040 5026 397                                                              

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA          
               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 7-9/ 2015 7-9/ 2014 Muutos, % 1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos, % 1-12/ 2014
               
Liikevaihto 1 989 2 167 -8 6 916 6 856 1 9 541
Liiketoiminnan muut tuotot 0 1   1 26   26
               
Materiaalit ja palvelut 148 66 124 402 243 65 337
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 398 1 370 2 4 743 4 452 7 6 092
Liiketoiminnan muut kulut 239 316 -24 865 945 -8 1 281
Käyttökate 204 416 -51 906 1 242 -27 1 857
               
Poistot 206 189 9 617 564 9 761
Liikevoitto -1 227 -100 290 678 -57 1 095
               
Rahoitustuotot ja -kulut 11 -5   9 -21   -30
Voitto ennen veroja 10 222 -95 299 657 -55 1 065
               
Tuloverot 13 -54 -124 -16 -108 -85 -175
Katsauskauden voitto 23 167 -86 283 549 -48 890
               
               
Tulos/osake, euroa              
 (laimentamaton
 ja laimennettu)
0,002 0,014 -86 0,024 0,046 -48 0,074
               
Konsernin laaja tuloslaskelma:              
Katsauskauden voitto 23 167   283 549   890
Muut laajan tuloksen erät,  jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi:
             
  Ulkomaisiin yksikköihin
  liittyvät muuntoerot
-23 -10   -26 -11   -40
  Muihin laajan tuloksen
  eriin liittyvät verot
- -   - -   -
  Laajan tuloslaskelman
  voitto
0 157   257 538   850

 

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 30.9.2015 30.9.2014 Muutos, % 31.12.2014
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
Aineettomat hyödykkeet 2 002 1 681 19 1 815
Liikearvo 513 513 0 513
Aineelliset hyödykkeet 298 190 57 175
Muut pitkäaikaiset varat 67 37 81 27
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 880 2 421 19 2 529
         
Lyhytaikaiset varat:        
Myynti- ja muut saamiset 2 825 2 906 -3 4 572
Rahavarat 683 1 303 -48 1 426
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 508 4 209 -17 5 998
         
Varat yhteensä 6 388 6 630 -4 8 527
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359
Muut rahastot 21 21 0 21
Omat osakkeet -439 -439 0 -439
Muuntoerot -247 -192 29 -221
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 0 5
Kertyneet voittovarat 2 155 2 132 1 2 471
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 854 2 886 -1 3 196
         
Pitkäaikaiset velat:        
Korottomat velat 13 29 -55 25
Pitkäaikaiset velat yhteensä 13 29 -55 25
         
Lyhytaikaiset velat:        
Saadut ennakot 1 549 1 433 8 1 261
Siirtovelat 1 560 1 909 -18 3 223
Osto- ja muut korottomat velat 412 373 10 822
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 521 3 714 -5 5 305
         
Velat yhteensä 3 534 3 744 -6 5 331
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 388 6 630 -4 8 527

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA          
               
Tuhatta euroa 7-9/ 2015 7-9/ 2014 Muutos, % 1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos, % 1-12/ 2014
               
Liiketoiminnan rahavirta:              
Katsauskauden voitto 23 167 -86 283 549 -48 887
Oikaisut kauden tulokseen 204 178 15 652 552 18 725
Käyttöpääoman muutokset -466 -80 482 33 82 -59 25
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -12 -4 203 -30 -11 175 -13
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot 3 1   9 2 358 3
Maksetut verot -33 82 -140 -162 -2 8 000 -10
Liiketoiminnan rahavirta      -282 345 -182 785 1 172 -33 1 617
               
Investointien rahavirta:              
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -173 -162 7 -927 -599 55 -915
Investointien rahavirta       -173 -162 7 -927 -599 55 -915
               
Rahoituksen rahavirrat:              
Lainojen takaisinmaksut - -   - -113   -113
Omien osakkeiden hankinta - -9   - -44   -44
Maksetut osingot 0 -   -599 -480   -480
Rahoituksen rahavirta 0 -9 -101 -599 -637 -6 -637
               
Rahavarojen muutos -454 174 -361 -742 -64 1060 65
Rahavarat kauden alussa   1 134 1 127 1 1 426 1 365 4 1 365
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 4 2   -1 2   -4
Rahavarat kauden lopussa  683 1 303 -48 683 1 303 -48 1 426

  

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA      
               
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 1 359 21 -181 -395 5 2 061 2 871
Osingonmaksu           -480 -480
Omien osakkeiden hankinta       -44     -44
Kauden laaja tulos     -11     551 540
Oma pääoma 30.9.2014 1 359 21 -192 -439 5 2 132 2 886
Osingonmaksu              
Omien osakkeiden hankinta       0     0
Kauden laaja tulos     -29     339 310
Oma pääoma 31.12.2014 1 359 21 -221 -439 5 2 471 3 196
Osingonmaksu           -599 -599
Omien osakkeiden hankinta              
Kauden laaja tulos     -26     283 257
Oma pääoma 30.9.2015 1 359 21 -247 -439 5 2 155 2 854

 

 

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET 

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2015 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2014 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

 

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET  
       
Tuhatta euroa 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
       
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 6 953 6 112 6 112
Lisäykset 700 538 841
       
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 1 425 1 351 1 351
Lisäykset 228 61 74
       
       
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS  
       
Tuhatta euroa 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
       
Korolliset rahoitusvelat 1.1. - 113 113
Takaisinmaksut - -113 -113
Korolliset rahoitusvelat 30.9./31.12. - - -

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET        
         
Tuhatta euroa 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014 Muutos, %
         
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) 1 390 1 392 1 391 0
         
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat        
vähimmäisvuokrat        
  Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 365 154 304 20
  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 172 37 436 -61
  Yhteensä 537 191 740 -27
         
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 1 927 1 583 2 131 -10

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  
                 
Tuhatta euroa 7-9/ 2015 4-6/ 2015 1-3/ 2015 10-12/ 2014 7-9/ 2014 4-6/ 2014 1-3/ 2014  
                 
Liikevaihto 1 989 2 402 2 524 2 685 2 167 2 465 2 225  
Liiketoiminnan muut tuotot - 1 - - 1 10 15  
                 
Materiaalit ja palvelut 148 149 105 94 66 92 85  
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 398 1 723 1 622 1 640 1 370 1 557 1 525  
Liiketoiminnan muut kulut 239 287 338 336 316 304 325  
Käyttökate 204 243 459 615 416 522 305  
                 
Poistot 206 211 200 198 189 178 197  
Liikevoitto -1 32 259 417 227 344 107  
                 
Rahoitustuotot ja  -kulut 11 -16 14 -8 -5 -12 -4  
Voitto ennen veroja 10 16 272 409 222 332 103  
                 
Tuloverot 13 18 -47 -68 -54 -43 -10  
Katsauskauden voitto 23 35 225 341 167 288 93  

 

  

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT    
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-9/2015 tai 30.9.2015 1-9/2014 tai 30.9.2014 1-12/2014 tai 31.12.2014
       
Liikevaihto 6 916 6 856 9 541
Liikevaihdon muutos, % 0,9 7,5 9,8
Käyttökate 906 1 242 1 857
 % liikevaihdosta 13,1 18,1 19,5
Liikevoitto 290 678 1 095
 % liikevaihdosta 4,2 9,9 11,5
Voitto ennen veroja 299 657 1 065
 % liikevaihdosta 4,3 9,6 11,2
Katsauskauden voitto 283 549 890
 % liikevaihdosta 4,1 8,0 9,3
       
Oman pääoman tuotto (per annum), % 12,5 25,4 29,3
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % 12,8 30,8 35,4
Rahavarat 683 1 303 1 426
Vapaa kassavirta -142 573 702
Korollinen nettovelka -683 -1 303 -1 426
Oma pääoma 2 854 2 886 3 196
Nettovelkaantumisaste, % -23,9 -45,1 -44,6
Omavaraisuusaste, % 59,0 55,5 44,0
Taseen loppusumma 6 388 6 630 8 527
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 927 599 915
% liikevaihdosta 13,4 8,7 9,6
Tuotekehitysmenot 1 355 1 381 1 847
% liikevaihdosta 19,6 20,1 19,4
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 87 81 81
Henkilöstö kauden alussa 78 79 79
Henkilöstö kauden lopussa 87 83 78
       
Tulos/osake, euroa 0,024 0,046 0,074
Oma pääoma/osake, euroa 0,229 0,232 0,257