Publicerad: 2015-10-19 10:48:28 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy AB lämnar in konkursansökan

Som tidigare kommunicerats har en utredning som initierats av den nya ledningen i TrustBuddy AB indikerat att allvarliga oegentligheter har förekommit inom bolaget. Sedan tillkännagivandet har styrelsen och ledningen utvärderat alla tillgängliga alternativ för att hitta en hållbar lösning för alla parter.

Vidare utredning har visat att situationen är ännu mer komplex och det kommer inte att vara möjligt att fortsätta att bedriva verksamheten i någon form. Styrelsen konstaterar att bolaget är på obestånd. För att säkerställa en rättvis behandling av alla intressenter, så har styrelsen, med stor besvikelse, beslutat att ansöka om konkurs. Tingsätten i Stockholm har utsett Lars-Henrik Andersson på Advokatfirman Lindahl till konkursförvaltare att ta hand om processen framåt.

Bolagets tjänster kommer fortsatt att vara stängda, och handeln i aktien kommer inte att återupptas.

Simon Nathanson, styrelseordförande i TrustBuddy AB, kommenterar:

Som en konsekvens av de oegentligheter som begåtts, pågående diskussioner med bolagets intressenter, konstaterad likviditetsbrist samt att vi inte längre kan bedriva tillståndspliktig verksamhet, kan TrustBudy inte fortsätta att bedriva sin verksamhet. Dagens beslut gör det möjligt för alla intressenter att få en rättvis behandling i en strukturerad process. Styrelsen och ledningen kommer att fortsätta att vara behjälplig på alla sätt i processen framåt.

Lars-Henrik Andersson, konkursförvaltare på Advokatfirman Lindahl, kommenterar:

Jag ska nu sätta mig in i alla de viktiga och brådskande frågor som bolaget har att hantera omedelbart för att på bästa sätt kunna ta tillvara de intressen som alla fordringsägares och övriga intressenter har. Hit hör att omedelbart få kontroll över bolagets samtliga tillgångar. Jag ser fram emot ett effektivt samarbete med TrustBuddys nuvarande styrelse och ledning.

Webcast för investerare

En webcast för investerare är planerad till idag klockan 13.00 CET. Ordföranden i styrelsen Simon Nathanson, CEO Philip Mikal och Lars-Henrik Andersson kommer att ge en presentation om bakgrunden och processen framöver.

För att delta i webcasten och ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring följande nummer: +44 (0) 1452 567058, lösenord: 1929786.

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på http://engage.vevent.com/rt/webcasting~20151019.

För ytterligare information:

Advokatfirman Lindahl kommer att kommunicera om utvecklingen i konkursen på www.lindahl.se/trustbuddy.

Krav och underlag kan skickas till trustbuddy@lindahl.se.

Media är välkomna att ringa 08-527 70 777 samt att söka information på www.lindahl.se/trustbuddy. Konkursförvaltningen kommer att svara på frågor efter bästa förmåga och i enlighet med konkursuppdraget.


Pressmeddelande 2015-10-19_swe.pdf