Paskelbta: 2015-10-14 08:36:47 CEST
Nasdaq Vilnius
Automatinio pavedimų vykdymo sustabdymas

Sustabdyta prekyba AB "Lietuvos energijos gamyba" akcijomis

Vilnius, Lietuva, 2015-10-14 08:36 CEST -- Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti automatinį pavedimų vykdymą AB "Lietuvos energijos gamyba" finansinėmis priemonėmis (LNR1L, ISIN kodas: LT0000128571) 2015 m. spalio 14 d.

Prekyba sustabdyta emitento prašymu dėl galimo esminės informacijos skelbimo dienos metu.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5253 1459

www.nasdaqbaltic.com

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y NASDAQ OMX Tallinn AS, NASDAQ OMX Riga AS ar AB NASDAQ OMX Vilnius.