Published: 2015-10-12 19:16:53 CEST
Reitir fasteignafélag hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 41. viku 2015 keypti Reitir fasteignafélag hf. 119.596 eigin hluti fyrir 9.005.579 kr. eins og hér segir: 

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskipta-verð Kaupverð   Eigin hlutir  eftir viðskipti
9.10.2015 15:11 119.596 75,3 9.005.579 4.463.287
Samtals   119.596   9.005.579  

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem var hrint í framkvæmd 19. júní 2015, sbr. tilkynningu til Kauphallar þann 18. júní 2015.    
    
Reitir hafa nú keypt samtals 4.463.287 hluti í félaginu sem samsvarar 13,13% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 313.304.925 krónum. Reitir eiga nú samtals 0,59% af heildarhlutafé félagsins.    
    
Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 34.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 2.300 milljónir króna. Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur á aðalfundardegi félagsins 2016 en þó aldrei síðar en þann 29. febrúar 2016 ef kaupum samkvæmt áætluninni verður ekki lokið áður. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við hlutafélagalög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.