Publicerad: 2015-10-12 08:00:03 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

Pågående företrädesemission i TrustBuddy AB (publ) avbruten – peer-to-peer-plattformen stängd efter misstänkta oegentligheter inom bolaget

En utredning som initierats av den nya ledningen i TrustBuddy AB indikerar att allvarliga oegentligheter har förekommit inom bolaget. Bolagets styrelse har informerat Nasdaq OMX och Finansinspektionen om situationen, och Finansinspektionen har krävt att TrustBuddy upphör med sitt kunderbjudande med omedelbar verkan. Som en följd av detta har bolagets pågående företrädesemission avbrutits. Styrelsen kommer att upprätta en kontrollbalansräkning och utvärderar för närvarande alla tillgängliga alternativ för att hitta en hållbar lösning för alla parter.

Simon Nathanson, styrelseordförande i TrustBuddy AB, kommenterar:

- Vi är naturligtvis djupt besvikna över situationen. Med ny ledningsgrupp på plats hade TrustBuddy både plattform och kapacitet för att fortsätta växa och ta en marknadsledande position. Till följd av det som nu uppdagats tvingas vi istället fokusera all kraft på att hitta en lösning för bolagets alla intressenter.

Bakgrund

Den nya ledningsgruppen har varit på plats sedan början av september 2015. I samband med ompositioneringen av verksamheten inleddes en utredning kring hur den tidigare ledningen har bedrivit verksamheten. Utredningen pågår, men har hittills pekat på flera överträdelser av interna och externa regelverk:

  • Bolaget har använt långivares kapital i strid mot deras instruktioner, eller utan deras tillåtelse. Detta har lett till en differens på 44 miljoner kronor mellan insatt kapital från långivarna och tillgängliga medel på klientmedelskontot
  • Den totala låneportföljen uppgår f n till cirka 300 miljoner kronor, varav cirka 37 miljoner kronor inte kan hänföras till specifika långivare.
  • Nytt kapital som tillförts från långivare har placerats i befintliga lån som omfördelats av bolaget, av vilka en stor andel troligen var förfallna

Utredningen indikerar att dessa överträdelser sannolikt har förekommit sedan verksamheten inleddes på TrustBuddys plattform.

Åtgärder tagna av den nya ledningsgruppen och styrelsen

De tvivelaktiga metoder som nämns ovan, vilka är begränsade till bolagets kortsiktiga utlåning, har stoppats med omedelbar verkan.

Vidare har styrelsen informerat Nasdaq OMX och Finansinspektionen om det inträffade. Baserat på denna information har Finansinspektionen krävt att Trustbuddy upphör med sitt kunderbjudande med omedelbar verkan. Som en följd av detta har bolagets pågående företrädesemission, med teckningstid från 14 oktober 2015 till 30 oktober 2015, avbrutits.

På grund av de allvarliga överträdelser av interna och/eller externa regelverk som identifierats, har styrelsen även beslutat att lämna in en anmälan till den svenska polismyndigheten.

Det holländska dotterbolaget Geldvoorelkaar, som fokuserar på utlåning till små- och medelstora företag, har bedrivits som ett fristående bolag och har inte varit föremål för oegentligheter.

Medlemmar ur den tidigare ledningsgruppen som fortfarande är anställda av bolaget har stängts av från sina arbeten medan utredningen fortgår. Nuvarande och tidigare anställda som varit långivare på TrustBuddys plattform har fått sina konton spärrade.

Styrelsen kommer så snart som möjligt att upprätta en kontrollbalansräkning, och kommer även att utreda den potentiella inverkan av det inträffade på bolagets övriga avtal av betydelse.

Information för långivare och investerare 

Alla erbjudanden och tjänster i moderbolaget TrustBuddy AB upphör. Det är därför inte möjligt att göra några uttag eller insättningar. Mer information finns på http://investor.trustbuddy.com/

Handeln i bolagets aktier har varit handelsstoppad sedan den 7 oktober, och kommer inte att återupptas förrän bolaget har presenterat ny information.

Webcast för investerare

En webcast för investerare är planerad till idag klockan 10.00 CET. Ordföranden i styrelsen Simon Nathanson och CEO Philip Mikal kommer att ge en presentation om bakgrunden och processen framöver.

För att delta i webcasten och ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring följande nummer: +44 (0) 1452 567058, lösenord: 1929786

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på http://engage.vevent.com/rt/webcasting~20151012

 

För ytterligare information kontakta:

Simon Nathanson, Styrelsens ordförande, TrustBuddy AB (publ)

investorcare@trustbuddy.com

http://investor.trustbuddy.com

 

About TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy is a leading diversified peer-to-peer group that operates in Northern Europe. The Group operates under two different brand names (Geldvoorelkaar and TrustBuddy). The group offers peer-to-peer financing for small and mid-sized companies and consumer loans.

The company is listed at Nasdaq First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46-8-463 80 00.


Pressmeddelande 2015-10-12_swe.pdf