Publicerad: 2015-10-09 08:11:31 CEST

Planmässighet ger hög rörelseresultat

Våra kunder som har avtal om skötsel av skogsegendomen uppnår en fjärdedel högre rörelseresultat per hektar än privatskogarna i genomsnitt uppnår i vårt land. Detta framgår, då man jämför våra kunders siffror med nationella siffror över skogsbrukets lönsamhet som Naturresursinstitutet (Luke) har publicerat.

”I en nationell jämförelse kan man inte med säkerhet veta, om våra kunders skogar geografiskt placerar sig lika som skogslägenheterna gör i genomsnitt”, konstaterar direktör för medlemstjänster Juha Jumppanen. Därför lyfter han fram Mellersta Finland som exempel. ”Där har vi många avtalskunder och det finns ingen skillnad som kan förklaras med geografisk placering.”

”Då skogsbrukets rörelseresultat i fjol uppgick till 127 euro per hektar i genomsnitt i Mellersta Finland, så uppgick rörelseresultatet för våra kunder med avtal om skötsel av skogsegendomen till 159 euro per hektar, vilket är 25 procent högre.”

Jumppanen säger att de långvariga kundernas rörelseresultat kan vara till och med 30–40 procent högre än i området i snitt. Enskilda resultat påverkas till exempel av de målsättningar som skogsägaren har ställt på sitt skogsbruk och på skogens struktur.

Vid kalkylen av rörelseresultat beaktas skogsareal, virkesförsäljningsinkomster, kostnader för skogstjänster och de Kemera-stöd som skogsägaren har mottagit.

Nytt sätt att göra saker

”Man uppnår hög ekonomisk avkastning, då man utnyttjar skogens möjligheter och utför arbetena planmässigt: skogsvårdsarbetena vid rätt tidpunkt med goda metoder och avverkningarna vid rätt tid”, säger kundchef Mikko Välikoski. ”Vi tar hand om skogen enligt rekommendationerna för god skogsvård.”

”För ungefär ett år sedan började vi erbjuda våra skogsvårdsavtalskunder en allt mera helhetsmässig service. De betjänas av skogsexperter som har specialiserat sig på skötsel av skogsegendomen och via dem får kunden alla tjänster i anslutning till bedrivande av normalt skogsbruk. All skötsel av ärenden med oss sker via en person.”

Utgångspunkten för samarbetet finns en årsplan som ställs upp i samarabete med kunden och vilken också innehåller en uppskattning av inkomster och utgifter. ”Vi föreslår åtgärder enligt vad skogsägaren vill betona och skogsägaren fattar själv beslut om vilka åtgärder förverkligas. I årsplanen antecknas också vilka arbeten skogsägaren utför själv eller om skogsägaren väljer konceptet nycklarna i handen. Vi ställer upp en individuell plan för varje kund.”

Metsä Group följer upp arbetets kvalitet med ett kvalitetssäkringssystem i fyra steg. ”Vi ger en garanti på skogsvårdsarbetena i enlighet med de allmänna villkoren för skogstjänster.”

Metsä Group utbildar aktivt sina egna tjänstemän samt skogsarbetare och andra som utför skogsbruksarbeten, så som företagare som utför markberedning. En stor del av företagarna är långvariga kompanjoner. ”Vi säkrar på många olika sätt att arbetets kvalitet håller en konkurrenskraftig nivå”, säger Välikoski.

Läs mera i Skogsextra som publiceras i Metsäverkko.