Julkaistu: 2015-10-09 08:11:31 CEST

Suunnitelmallisuudella korkea metsätalouden liiketulos

Metsä Groupin metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaiden liiketulos hehtaaria kohti on neljänneksen korkeampi kuin maamme yksityismetsissä keskimäärin. Tämä käy ilmi, kun heidän kannattavuuslukujaan verrataan Luonnonvarakeskuksen julkistamiin valtakunnallisiin lukuihin.

”Valtakunnan tason vertailussa ei ole voida aivan tarkasti tietää, sijoittuvatko asiakkaidemme metsätilat maantieteellisesti samalla tavalla kuin Suomen metsätilat keskimäärin sijoittuvat”, Metsä Groupin jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen toteaa. Hän nostaakin esimerkiksi Keski-Suomen luvut. ”Siellä meillä on runsaasti hoitosopimusasiakkaita, eikä alueellista sijoittumiseroa synny.”

”Kun Keski-Suomessa metsätalouden liiketulos oli viime vuonna hehtaarilta 127 euroa, metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaidemme tulos oli keskimäärin 159 euroa eli 25 prosenttia suurempi.”

Jumppanen sanoo, että Metsä Groupin pitkäaikaisten asiakkaiden liiketulokset voivat olla jopa 30–40 prosenttia korkeammat kuin alueella keskimäärin. Yksittäisiin tuloksiin vaikuttavat esimerkiksi metsänomistajan asettamat tavoitteet ja metsien rakenne.

Liiketulosta laskettaessa on otettu huomioon metsäpinta-ala, puunmyyntitulot, metsäpalveluihin käytetyt varat ja metsänomistajan saama kemera-tuki.

Uusi tapa toimia

”Korkeaan taloudelliseen tuottoon päästään, kun hyödynnetään metsän tarjoamat mahdollisuudet ja tehdään työt suunnitelmallisesti: hoitotyöt oikeaan aikaan hyviksi havaituilla menetelmillä ja hakkuut ajallaan”, asiakaspäällikkö Mikko Välikoski sanoo. ”Vaalimme metsiä hyvien metsänhoitosuositusten mukaisesti.”

”Noin vuosi sitten ryhdyimme tarjoamaan metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaillemme yhä kokonaisvaltaisempaa palvelua. Heitä palvelevat metsäomaisuuden hoitoon erikoistuneet metsäasiantuntijat, joiden kautta asiakas saa kaikki normaalit metsätalouden harjoittamiseen liittyvät palvelut. Kaikki asiointi kanssamme sujuu yhden toimihenkilön kautta.”

Yhteistyön lähtökohta on yhdessä laadittava vuosisuunnitelma, joka sisältää myös tulo- ja menoarvion. ”Ehdotamme toimenpiteitä sen mukaisesti, mitä asioita metsänomistaja haluaa painottaa, ja hän itse päättää, mitä metsässä tehdään. Vuosisuunnitelmaan kirjataan sekin, mitä töitä metsänomistaja mahdollisesti tekee itse vai valitseeko hän avaimet käteen -palvelun. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma.”

”Seuraamme työn laatua neliportaisella laadunvarmistusmenetelmällä. Metsänhoitotöille annamme takuun metsänhoitopalveluiden yleisten ehtojen mukaisesti.”

Metsä Group kouluttaa aktiivisesti omia toimihenkilöitään sekä metsureita ja muita metsänhoitotöitä tekeviä kuten maanmuokkausyrittäjiä. Iso osa yrittäjistä on pitkäaikaisia kumppaneitamme. ”Varmistamme monien eri tavoin, että työn jälki pysyy varmasti kilpailukykyisenä”, Välikoski sanoo.

Lue lisää Metsäverkossa julkaistusta Metsä Groupin Viestistä.