Published: 2015-09-21 16:02:56 CEST
Reitir fasteignafélag hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 38. viku 2015 keypti Reitir fasteignafélag hf. 271.100 eigin hluti fyrir 19.754.750 kr. eins og hér segir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskipta-verð Kaup-
verð
Eigin hlutir eftir viðskipti
15.9.2015 11:35 250.000 72,9 18.225.000 3.827.368
15.9.2015 14:34 21.100 72,5 1.529.750 3.848.468
Samtals   271.100   19.754.750  

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem var hrint í framkvæmd 19. júní 2015, sbr. tilkynningu til Kauphallar þann 18. júní 2015.

Reitir hafa nú keypt samtals 3.848.468 hluti í félaginu sem samsvarar 11,32% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 267.958.222 krónum. Reitir eiga nú samtals 0,51% af heildarhlutafé félagsins.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 34.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 2.300 milljónir króna. Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur á aðalfundardegi félagsins 2016 en þó aldrei síðar en þann 29. febrúar 2016 ef kaupum samkvæmt áætluninni verður ekki lokið áður. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við hlutafélagalög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.