Publicerad: 2015-09-21 08:30:00 CEST
TrustBuddy AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

TrustBuddy AB: Aktieägarna godkänner samtliga förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 18 september 2015

TrustBuddy AB tillkännager idag att samtliga förslag till beslut så som de angivits i kallelsen till extra bolagsstämma den 17 augusti 2015 vederbörligen har godkänts.

Följande beslut fattades:

  • Beslut om ändring av bolagsordningen.
  • Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • Beslut om emission av teckningsoptioner.
  • Beslut om genomförande av ett incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare.
  • Beslut om genomförande av incitamentsprogram för styrelseledamöter.
  • Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner.

Ordförande Simon Nathanson uppgav dessutom att styrelsen avser att teckna högst 18 miljoner av de 24,4 miljoner teckningsoptioner som riktats till den nuvarande styrelsen som en del av det beslutade incitamentsprogrammet för styrelseledamöter.

"Det gläder mig att vi fått detta tydliga stöd från våra aktieägare. Bolaget är nu positionerat för att behålla personal i nyckelposition och kan fortsätta göra framsteg mot våra långsiktiga mål." säger Philip Mikal, VD TrustBuddy.

 

För ytterligare information, kontakta:

TrustBuddy AB (publ)

Ann-Sofie Olsson

+46 766 92 00 67

investorcare@trustbuddy.com
http://investor.trustbuddy.com

 

About TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy is a leading diversified peer-to-peer group that operates in Northern Europe. The Group operates under two different brand names (Geldvoorelkaar and TrustBuddy). The group offers peer-to-peer financing for small and mid-sized companies and consumer loans. The company is listed at Nasdaq First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46-8-463 80 00.


Pressmeddelande 2015-09-21_swe.pdf