Publicēts: 2015-09-18 10:18:14 CEST
Latvijas Gāze
Uzņēmuma paziņojums

AS "Latvijas Gāze": Saskaņā ar Enerģētikas likumu dabasgāzes piegādes no citiem piegādātājiem šobrīd nav iespējamas

Ņemot vērā Latvijas neizpildītos "pērc vai maksā" nosacījumus ar dabasgāzes piegādātāju un Regulatora apstiprināto noteikumu neatbilstību Enerģētikas likumam, šobrīd dabasgāzes piegādes no citiem piegādātājiem nav iespējamas.

2015. gada 16. septembrī stājās spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padomes apstiprinātie Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi un Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi, kas nosaka kārtību, kā lietotāji saņem sistēmas pakalpojumus, tai skaitā nosakot pārvades sistēmas ieejas un izejas punktus Latvijas teritorijā un uz starpvalstu savienojumiem.

Atbilstoši Regulatora sniegtajai interpretācijai, tas nozīmē, ka patērētāji iegūst iespēju izvēlēties dabasgāzes piegādātāju. Iepriekš tika paredzēts, ka izejas punkti uz Latvijas sadales sistēmu stāsies spēkā līdz ar apstākļiem, kas minēti Enerģētikas likumā un attiecas uz tirgus atvēršanu 2017. gada 3. aprīlī.

AS "Latvijas Gāze" vērš uzmanību uz to, ka Direktīva un Enerģētikas likums paredz piekļuves atteikumu gadījumā, ja netiek izpildītas saistības ar dabasgāzes piegādātāju. Ņemot vērā siltos laika apstākļus iepriekšējās divās ziemās un valsts subsidēto energoresursu patēriņa pieaugumu Latvijā, AS "Latvijas Gāze" jau 2014. gadā neizpildīja "pērc vai maksā" nosacījumus ar piegādātāju par 179 milj. m3 dabasgāzes, par ko arī tika sniegta informācija 2014. gada finanšu pārskatā. Šie apstākļi ir pamats motivētam atteikumam, jo piegādes no citiem avotiem palielina "pērc vai maksā" nosacījumu neizpildi, tādējādi tirgotājam radot būtisku finanšu zaudējumu riskus un apdraudot enerģijas piegādes drošumu.

Atgādinām, ka, neskatoties uz fiziskām iespējām piegādāt dabasgāzi no Lietuvas sašķidrinātās dabasgāzes termināla, šobrīd alternatīvais piegādātājs tehnisku iemeslu dēļ spēj nodrošināt vien daļu no Latvijas ziemas patēriņa. Tādējādi AS "Latvijas Gāze" vēl joprojām ir būtiska loma, apgādājot Latvijas patērētājus ar dabasgāzi.

Tāpat AS "Latvijas Gāze" norāda, ka šādi Regulatora apstiprinātie noteikumi ir klaji pretrunā ar Enerģētikas likumu, kas paredz iespēju brīvi izvēlēties tirgotāju vien no 2017. gada 3. aprīļa (ja neiestājas likumā minēti īpaši apstākļi iepriekš), kā arī tie ir pretrunā ar 1997. gadā noslēgtajiem akciju pirkuma-pārdevuma līgumiem, kas paredz AS "Latvijas Gāze" ekskluzīvas tiesības uz dabasgāzes pārvadi, uzglabāšanu, sadali un tirdzniecību līdz 2017. gada 3. aprīlim.

Vienlaicīgi AS "Latvijas Gāze" norāda, ka uzņēmums jau iepriekš nodrošināja un turpinās nodrošināt trešo pušu piekļuvi dabasgāzes tranzītam Latvijas teritorijā un šo pakalpojumu sniegšana neietekmē Latvijas "pērc vai maksā" nosacījumu izpildi.

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv