Publicēts: 2015-09-16 15:40:45 CEST
Latvijas Gāze
Uzņēmuma paziņojums

AS "Latvijas Gāze": Informācija par likumprojektu par uzņēmuma sadalīšanu un tirgus liberalizāciju

Latvijas Republikas Ministru kabineta 15. septembra sēdē tika nolemts akceptēt un nodot izskatīšanai Saeimā grozījumus Enerģētikas likumā, kas paredz juridisku pārvades un uzglabāšanas operatora nodalīšanu no dabasgāzes tirdzniecības un sadales operatora līdz 2017. gada 3. aprīlim, iekļaujot pārvades un uzglabāšanas operatora komercsabiedrībā visus pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos aktīvus un cilvēkresursus. Likumprojekts paredz, ka līdz 2017. gada 31. decembrim jānodrošina abu komercsabiedrību kontrolējošo akcionāru nodalīšana, paredzot valsts pirmpirkuma tiesības uz pārvades un uzglabāšanas operatora kapitāldaļām un aktīviem.

Tāpat likumprojekts paredz juridisku sadales operatora nodalīšanu no tirdzniecības uzņēmuma līdz 2018. gada 1. janvārim.

Ņemot vērā AS "Latvijas Gāzes" iebildumus, likumprojektā paredzēts, ka apvienotā pārvades un uzglabāšanas operatora, kā arī sadales operatora nodalīšanas forma būs pašu akcionāru ziņā.

Likumprojekts paredz, ka, sākot ar 2017. gada 3. aprīli, tiks atvērts Latvijas dabasgāzes tirgus, dodot iespēju lietotājiem izvēlēties tirgotāju. Mājsaimniecībām ir paredzēta izvēles iespēja palikt par saistīto lietotāju jeb turpināt iegādāties dabasgāzi par regulētajiem tarifiem.

AS "Latvijas Gāze" savus turpmākos iebildumus un ieteikumus likumprojektam iesniegs Saeimā.

Ar pilnu likumprojekta tekstu var iepazīties Ministru Kabineta mājaslapā (latviešu valodā):

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358163&mode=mk&date=2015-09-15

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv