Published: 2015-09-14 17:56:47 CEST
Reitir fasteignafélag hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

REITIR: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 37. viku 2015 keypti Reitir fasteignafélag hf. 776.618 eigin hluti fyrir 57.264.408 kr. eins og hér segir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskipta-verð Kaupverð   Eigin hlutir  eftir viðskipti
9.9.2015 12:21 250.000 73,90 18.475.000 3.050.750
10.9.2015 09:56 250.000 73,90 18.475.000 3.300.750
10.9.2015 13:52 26.618 73,80 1.964.408 3.327.368
11.9.2015 10:03 250.000 73,40 18.350.000 3.577.368
Samtals   776.618   57.264.408  

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem var hrint í framkvæmd 19. júní 2015, sbr. tilkynningu til Kauphallar þann 18. júní 2015.

Reitir hafa nú keypt samtals 3.577.368 hluti í félaginu sem samsvarar 10,52% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 248.203.472 krónum. Reitir eiga nú samtals 0,47% af heildarhlutafé félagsins.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 34.000.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 2.300 milljónir króna. Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur á aðalfundardegi félagsins 2016 en þó aldrei síðar en þann 29. febrúar 2016 ef kaupum samkvæmt áætluninni verður ekki lokið áður. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við hlutafélagalög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.