Publicerad: 2015-09-14 08:30:00 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy AB: Produkt- och teknikfokus driver framtida tillväxt

TrustBuddy AB meddelar ökat fokus på produktutveckling.

TrustBuddy har sedan starten 2009 varit marknadsledande i norra Europa inom P2P utlåning, med fokus på kortfristiga krediter. Under en period av snabb tillväxt, har bolagets arbetssätt och processer inte utvecklats i samma takt och våra medlemmars behov har inte till fullo uppfylls. TrustBuddy har lyssnat till kritiken, och har under 2015 genomfört betydande ändringar i affärsprocesser och organisationsstruktur för att säkerställa att leveransen av värde för våra medlemmar framgent kan ske på ett snabbt och effektivt sätt.

En av de största förändringarna är fokuseringen på produkthantering. Detta arbete, som leds av Chief Product Officer, Chad Mazzola, syftar till att utvärdera och förstå behoven hos bolagets medlemmar genom direkt feedback, kvantitativa data, undersökningar, marknadstrender och analys. Dessa insikter, parat med en djup förståelse för de större kreditmarknaderna, kommer att möjliggöra introduktionen av kreditprodukter i absolut världsklass.

"Vi har för avsikt att vara ett produkt- och teknologidrivet företag. Vi tar idén om att ”mjukvaror håller på att äta världen”, på fullaste allvar och vi är övertygade om att vår långsiktiga framgång kommer att avgöras av kvaliteten på våra produkter", säger Chad.

TrustBuddy´s fokus på produkthantering kommer att kombineras med en större tonvikt på att datadrivet rekrytera nya medlemmar samt att behålla och utveckla de befintliga. Detta gör det möjligt för bolaget att med större precision fokusera på de mest lönsamma kanalerna och medlemmarna och samtidigt minska kostnaderna för lågpresterande marknadsföringsaktiviteter.

Effektiv produkthantering måste kombineras med hög teknisk kompetens. TrustBuddy har gjort betydande investeringar i en ny version av bolagets tekniska plattform. Tidigare i år implementerade bolaget ett kraftfullt kreditgaranti- och riskhanteringssystem. Det kommer att ta tid att till fullo utvärdera effekten, men de första indikationerna visar på en kvalitetstrend i tydligt positiv riktning. Detta system övervakas och justeras kontinuerligt med löpande förbättringar. Systemets funktionalitet ger dessutom en ökad flexibilitet avseende vilka typer av kreditprodukter bolaget kan erbjuda, nu och i framtiden.

"Jag har utvärderat centrala banksystem likväl som system för utlåning och betalning som används av stora globala banker. Jag kan med tillförsikt säga att den nya versionen av TrustBuddy´s plattform är i paritet med, om inte bättre än, de ledande lösningarna på marknaden", säger Kevin Albrecht, Chief Technology Officer.

Under fjärde kvartalet 2015, har TrustBuddy för avsikt att påbörja driftsättningen och lanseringen av ytterligare funktionalitet som möjliggörs av plattformen. Bland annat kommer bolaget gradvis utöka konsumenterbjudandet med krediter med längre löptid samt högre kreditbelopp. Företaget kommer då i huvudsak har två viktiga produkter; Lån till små och medelstora företag ("SME") samt konsumentlån med både kortare och längre löptider. På längre sikt kommer dessa erbjudanden att standardiseras för samtliga bolagets kärnmarknader.

Bolaget bedömer att tillräckliga finansiella resurser finns för att nå break-even under 2016. Detta under förutsättning att den föreslagna kapitalanskaffningen som ligger beslut vid den Extra bolagsstämma 18 september blir framgångsrik.

"Det ligger fortfarande stora utmaningar framför oss, men vi är fast beslutna att bibehålla ledarpositionen inom den växande alternativa finansbranschen", säger Philip Mikal, VD.

 

För ytterligare information, kontakta:

Philip Mikal, Vd, TrustBuddy AB (publ)

investorcare@trustbuddy.com
http://investor.trustbuddy.com

About TrustBuddy AB (publ)

TrustBuddy is a leading diversified peer-to-peer group that operates in Northern Europe. The Group operates under two different brand names (Geldvoorelkaar and TrustBuddy). The group offers peer-to-peer financing for small and mid-sized companies and consumer loans. The company is listed at Nasdaq First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46-8-463 80 00.


Pressmeddelande 2015-09-14_swe.pdf